Ber Obama om mer forutsigbarhet

Statoils konsernsjef Helge Lund ber amerikanske myndigheter om en rask avklaring av rammevilkårene i Mexicogolfen etter oljekatastrofen. Borestansen koster Statoil store beløp.

Helge Lund, konsernsjef i Statoil

Statoilsjef Helge Lund er opptatt av å få en avklaring av rammebetingelsene for dypvannsboring i Mexiocogolfen, der Statoil er en stor aktør med over 400 lisenser.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Statoils konsernsjef Helge Lund er opptatt av at amerikanske myndigheter raskt kommer opp med en avklaring av hvilke spilleregler som skal gjelde for boring i Mexicogolfen.

Han sier at det vil ha betydning for selskapets strategi når det gjelder boring på dypt vann utenfor den amerikanske kysten.

Statoil har mer enn 400 lisenser i Mexicogolfen, og har investert flere titalls milliarder kroner i området som er blant selskapets viktigste utenlandssatsninger.

- En veldig viktig del av våre investeringsbeslutninger er om vi kan stole på de rammebetingelsene som myndighetene legger rundt vår virksomhet. Det er viktig at de er forutsigbare og stabile i alle land vi opererer i, også i USA, sier Helge Lund til NRK.

I dag la Statoil frem resultater for 2.kvartal som skuffet markedet, og aksjen falt kraftig i morgentimene på Oslo Børs.

LES: Statoil-aksjen faller kraftig

LES: Skuffende resultat fra Statoil

- Må få et forståelig og stabilt regelverk

- Føler du at oljekatastrofen har rokket ved forutsigbarheten?

- Jeg har stor forståelse for at amerikanske myndigheter har behov for en tenkepause om hva årsaken til denne ulykken er, men det er viktig at de kommer opp med et regelverk som vi forstår, som vi kan forholde oss til og som er stabilt, sier Lund.

Han sier at både Statoil og andre selskaper er opptatt av en rask avklaring av rammebetingelsene i Mexicogolfen.

Dag Harald Claes, professor ved UIO

Dag Harald Claes, professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: Therese Thomassen/Civita.

Professor Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo sier til NRK at usikkerheten for oljeselskapene har økt mye de siste 10-15 årene. Både fordi at oljeprisen svinger mer enn før, og at den politiske risikoen har økt på grunn av klimautfordringene.

- Oljebransjen gjør veldig store investeringer, og det står mye penger på spill når man starter oljevirksomhet. Det er derfor viktig for oljeselskapene å få så mye sikkerhet som mulig rundt disse investeringene, sier Claes.

- Borestansen kan koste Statoil 1 milliard

Oljekatastrofen i Mexicogolfen koster Statoil store beløp. President Barack Obama har nedlagt et midlertidig forbud i seks måneder mot oljeboring på dypt vann etter oljekatastrofen.

LES OGSÅ: Amerikanere flest vil ikke ha borestans

LES OGSÅ: Domstol vurderer Obamas borestans

Borestansen har gjort at det er bom stopp for oljeleting i de fem letebrønnene der Statoil deltar, og at selskapets to rigger i golfen er nedstengt.

Statoil sier selv at borestansen i Mexicogolfen kan påføre selskapet et tap på minst 100 millioner dollar, tilsvarende 600 millioner norske kroner.

Det tror analytiker Trond Omdal i Arctic Securities kan være vel optimistisk.

- Stort sett går de estimatene nesten bare på de direkte riggratene. I tillegg kommer logistikk og personellkostnader, selv om noe av det kan falle bort. Det kan fort være snakk om en milliard kroner, sier Omdal til NRK.

Han sier at oljekatastrofen kan tenkes å få innvirkning på Statoils strategi i Mexicogolfen, dersom borestansen forlenges eller hvis sensitive områder som Floridagolfen permanent stenges for oljeboring.

Han sier at oljeutslippet utenfor Californiakysten i 1969 førte til en permanent avstengning av områder som har langsiktige virkninger også i dag.