Hopp til innhold

Vil ha del i Norges oljeinntekter

Presset på Norge om å dele på oljerikdommen øker i takt med oljeprisene.

Erik Solheim

Utviklings- og miljøminister Erik Solheim er under press.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Den rekordhøye oljeprisen betyr store verdier til Norge, mens fattige land må bruke stadig mer penger til drivstoff, matlaging og oppvarming. Også matprisene øker.

Erik Solheim sier han merker presset på sine utenlandsturer, både som utviklings- og miljøvernminister.

- Høy oljepris øker jo Norges inntekter inn i Oljefondet. Men jeg møter en stadig større forventning i stadig flere land om at det også må bety at Norge må være sjenerøs, sier Solheim mellom møter i Brussel.

EU presser

Norges lykke er andres ulykke, og over hele verden er folk i opprør over høy oljepris. Og enda verre: Matmangel og miljøproblemer truer livene til millioner av mennesker i den fattige delen av verden.

I EU øker presset for å øke oljeproduksjonen. Men Solheim vil ikke gå inn i den debatten. Han varsler imidlertid at Norge er villig til å lytte til kravet om å dele rikdommen.

- Vi har et stadig mål om at 1 prosent av landets BNP, bruttonasjonalprodukt, skal gå til bistand. Jeg tror vi vil nå det målet i år, sier Solheim.