Bensinprisane opp 80 prosent

Bolivianske bussjåførar har varsla streik etter at styresmaktene i landet har sett opp prisane på bensin og diesel med høvevis 83 og 73 prosent.

Stive bensinprisar i Bolivia

For innbyggjarane i Bolivia er det brått blitt 80 prosent dyrare å tanke opp bilen sin.

Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Regjeringa fjerna søndag subsidiar som har bidrege til kunstig låge drivstoff-prisar i Bolivia i meir enn ti år.

Det resulterte i den kraftigaste prisauken sidan 1991, då prisane steig med 35 pst.

Auken må til, fordi subsidiert driv­stoff vert smugla over grensa og inn i naboland, ifølgje visepresidenten.