Normal

Bedre enn fryktet for Norske Skog

Norske Skog viser som ventet dårlige resultater i 2. kvartal, men allikevel noe bedre enn fryktet. Resultatet fra driften er 601 millioner kroner mot 1129 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen i Norske Skog

Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen i Norske Skog.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Fortsatt lave priser på avispapir spesielt i Europa, og høye energikostnader er hovedårsaken til de dårlige tallene. Høy oljepris slår direkte negativt ut i regnskapene til Norske Skog, og marginene blir presset. En inntekt på 1,3 milliarder kroner som følge av videresalg av kraftkonttrakter er bokført i 2. kvartal og pynter på resultatene.

- Selv om vi ser tegn til forbedring, er det fortsatt et langt stykke igjen til vi har tilfredsstillende økonomiske resultater fra driften, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet er forbedret for segmentene Asia, Australasia og Sør-Amerika fra første til andre kvartal. Magasinpapirvirksomheten leverer et noe svakere resultat i kvartalet, mens resultatet fra avispapirvirksomheten i Europa er omtrent uforandret. Salgsvolumene økte i alle segmenter bortsett fra avispapir i Asia, skriver selskapet i en pressemelding.

Kutt-tiltak sprekker

Norske Skog er inne i et omfattende innsparingsprogram. Det skal kuttes 3 milliarder kroner over to år, et program som konsernsjef Christian Rynning Tønnesen allerede har annonsert at vil sprekke. I tillegg jobbes det nå intensivt for å få ned en svært tyngende gjeld i selskapet.

Fabrikker i Korea er solgt, en fabrikk i Tsjekkia er lagt ned og en papirmaskin på Follum er stengt ned. I tillegg selges eiendommer, og adiministrasjonen slankes.

Det nye styret mener selv de har en viss kontroll over gjeldssituasjonen. Det man ikke har kontroll på er marginene som slår direkte ut på driften. Hvis kostnadene fortsetter å galloppere og prisene presses, vil problemene for Norske Skog fortsette.

Kraftsalg pynter på resultatene

Inntektene i 2. kvartal ble 6,5 milliarder kroner mot 6,8 milliarder i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 996 millioner kroner, opp 823 millioner fra samme periode i fjor. Forbedringen skyldes den nevnte inntekten fra salg av kraftkontrakter, som ga 1,3 milliarder kroner i kassa.