Banksjefer må vise måtehold

Stortinget ber banksjefene vise måtehold i forbindelse med fremtidige bonusutbetalinger. Men det kommer ingen krav om at bonusen må droppes.

Stortinget

Stortingets finanskomite har i natt jobbet på spreng for å oppnå enighet om redningspakken til norske banker.

Alf E Jakobsen, som er saksordfører i finanskomiteen, sier til NRK at redningspakken også skal gjelde for 20 sparebanker som falt utenfor ordningen.

- Beløpene og det som ligger i fullmakten blir slik de var opprinnelig, sier Alf. E Jacobsen.

Det betyr at staten stiller opp med 350 milliarder i statsobligasjoner som bankene kan bytte med boliglånsobligasjoner, samt F-lån (fastrentelån), der bankene kan låne inntil 1 milliard kroner i to år.

Men etter massiv kritikk fra mellomstore banker, skal det nå bli endringer slik at alle banker kan benytte seg av statens redningspakke for bankene, for å minske konkurransevridningene.

Les mer: Redningspakke omfatter flere

Banksjefene må vise måtehold

Fremskrittspartiet og Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har tatt til orde for at banksjefene må vise moderasjon med tanke på fremtidige bonusutbetalinger for å fortjene en slik hjelp til bankene.

Finanskomiteen har i formuleringen som ble lagt frem for Stortinget 09.30 i dag blitt enige om en formulering som ber banksjefene vise måtehold.

Video: Vil fjerne topplederlønn i bankene

Ikke pålegg om at bonusen må droppes

Men Stortinget kommer ikke med pålegg om å avstå fra bonusutbetalinger i perioden bankene omfattes av redningspakken, slik det blant annet er stilt krav om i Sverige.

- Vi gir ikke like klare føringer som i Sverige, som har andre tiltak, eller i andre land der staten har gått inn med egenkapital eller subsidier, sier Jacobsen til NRK.

I klare ordelag betyr det at bankenes ledere fortsatt kan motta store bonuser, dersom de velger å se bort fra politikernes føringer.