Avviser Terras tilbud

Ordførere og administrative ledere fra Rana, Hemnes, Narvik og Hattfjelldal har bestemt seg for å si nei til Terras første tilbud. Men tilbudet er endelig, sier Terra.

Nordlands-ordførere
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det skriver Rana Blad.

Ifølge avisen har formannskapet i dag gitt ordfører Geir Waage full støtte for å avvise tilbudet fra Terra, og fortsette arbeidet for at kommunene skal komme såkalt skadesløse ut av saken.

I en uttalelse fra formannskapet heter det at "kommunen føler seg lurt av Terra og vil ut av dette skadesløs".

Vil ut av avtalen

Kommunene skal ha avvist at Terra overtar opsjonsporteføljen hvor kommunene plasserte kraftinntektene i juni i år. Kommunene skulle så få tilbake den porteføljen man satt på fram til juni i år.

Kommunene fastholder imidlertid at også disse verdipapirene er langt mer risikoutsatt enn det Terra har opplyst om, og at man derfor vil ut av avtalene som ble inngått på tidligere tidspunkt.

Les: Kommunene avviser trolig tilbudet

– Det kommer ikke noe bedre tilbud

Terra Securities sier imidlertid at de fire kommunene må ta hele ansvaret selv hvis de takker nei til å få dekket tapet knyttet til investeringene i USA etter juni 2007.

– Vi har sagt at vi dekker hele tapet knyttet til investeringen i de amerikanske kommuneobligasjonene. Det er ikke særlig mer å dekke. Sier de nei, må de ta hele posisjonen selv, sier administrerende direktør Svein Erik Nordang i Terra Securities til NA24.

De fire nordlandskommunene har fått frist til onsdag klokka 16 med å svare. Nordang understreker at det ikke vil komme et bedre tilbud på bordet dersom kommunene velger å takke nei. 

Vil endre loven

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil endre kommuneloven, slik at kommunene ikke skal kunne ta opp lån med sikkerhet i fremtidige inntekter. Det kom fram på en pressekonferanse i kveld.