NRK Meny
Normal

Asylbarn blir flyttet på

Barnevernet får i 2009 ansvar for vel 200 asylsøkerbarn under 15 år. Det er over seks ganger flere barn enn i 2007, og budsjettforslaget for 2009 styrker bevilgningene til disse barna.

Demonstranter mot regjeringens innstramming av asylbarns forhold tidligere i år.
Foto: Morten Holm / SCANPIX

Det er i dag to omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år, og flere er under planlegging.

For å imøtekomme denne gruppens behov foreslås det en økning på 325,8 millioner kroner på Barne- og likestillingsdepartementets budsjett.

Penger til asylbehandling

Regjeringen håper på en mer effektiv behandling av utlendingssaker ved å gi mer penger til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UME).

Driftsbevilgningene til UDI og UME foreslås økt med nærmere 300 millioner kroner neste år.

Samtidig skal kommunene få til sammen 125 millioner kroner mer å rutte med når det gjelder integrering og bosetning av personer med oppholdstillatelse.

Far får fire uker

Dette departements budsjettforslag er også preget av at stønadsperioden ved fødsel økes fra 44 til 46 uker, og at far gis ti omsorgsuker.

Økningen av fedrekvoten fra seks til ti uker er foreslått for å styrke fars omsorgsrolle. Fedrekvoten er ifølge departementet doblet i inneværende regjeringsperiode, og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener at lengre permisjonsuttak for fedre vil føre til mer likestilte foreldre.

Fire nye uker til far

Vil jobbe mot diskriminering

Regjeringen tar sikte på å legge fram en ny handlingsplan mot etnisk diskriminering våren 2009. Handlingsplanen skal etter planen forebygge og kjempe mot både direkte og indirekte diskriminering, og sentrale innsatsområder vil bli arbeidslivet og offentlig tjenestegjøring.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal styrkes med 9 millioner kroner til kampen mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å styrke eksisterende diskrimineringsvern.