Arbeidsinnvandringen fra Europa øker

Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 prosent i første halvår, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Polske arbeidere i Lodz, Polen

Den største gruppen med arbeidsinnvandrere kommer til Norge fra Polen.

Foto: Næss, Anne Elisabeth / SCANPIX

Frode Forfang

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang.

Foto: NRK

Antall nyregistrerte europeere som vil jobbe i Norge økte med over ti prosent i første halvår, sammenliknet med fjoråret. Over 20.000 personer vil ha opphold her, og de fleste kommer til Norge fra Øst-Europa. Åtte av ti gjestearbeidere kommer nå fra Øst-Europa.

Direktør i UDI, Frode Forfang, sier Norge skiller seg ut blant landene i Norden.

– Norge får vesentlig flere fra EØS-området enn de andre nordiske landene, og særlig fra de østeuropeiske landene. Der skiller Norge seg ut. Det har nok med arbeidsmarkedet og lønnsvilkårene å gjøre, sier Forfang.

Økning i arbeidsinnvandringen skyldes også måten land registreres på, og arbeidstallene inneholder ikke alle arbeidsinnvandrere, men trenden er likevel helt klar.

– Arbeidsinnvandringen til Norge er høy, og det har den vært i flere år. Det store skillet kom etter EU-utvidelsen i 2004 da mange østeuropeiske land ble medlem av EU. Det er Polen som fører an denne utviklingen, som det desidert største landet, fulgt av Litauen og Romania.

Vil det fortsette sånn?

– Jeg tror det kommer an på arbeidsmarkedet i Norge, men selvfølgelig også utviklingen i de landene de kommer fra. Men det er ingen tegn foreløpig som tyder på at dette avtar, sier Forfang.

Mangel på kompetent arbeidskraft

I første halvår registrerte over 7.900 polakker seg for å jobbe i Norge, og ved nyttår hadde over 80.000 polakker norsk skattekort.

Et mer globalisert arbeidsmarked er kommet for å bli mener konsernsjef i Manpower Målfrid Brath.

– Arbeidsplassen blir mer og mer flerkulturell, men samtidig er det også mangel på mye kompetent arbeidskraft innenfor håndverksfag – ikke minst helsesektoren, men også innenfor ingeniørfag og servicenæringen, sier hun.

Nyregistrerte arbeidere

Statsborgerskap

Første halvår 2013 

Første halvår 2012

Belgia

65

50

Bulgaria

874

278

Estland

420

656

Frankrike

306

277

Hellas

259

183

Irland

93

122

Italia

384

264

Kypros

6

5

Latvia

796

993

Liechtenstein

-

1

Litauen

3439

4055

Luxembourg

-

2

Malta

2

2

Nederland

260

258

Polen

7945

7391

Portugal

383

277

Romania

2280

633

Slovakia

406

365

Slovenia

33

25

Spania

711

564

Storbritannia

737

802

Sveits

42

46

Tsjekkia

175

130

Tyskland

815

940

Ungarn

400

318

Østerrike

150

68

Totalt

20981

18715