Åpner for kjønnskvotering i vanlige AS

Statssekretær Rikke Lind (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet åpner for kjønnskvotering til styrene i vanlige aksjeselskap, i tråd med pålegget for børsnoterte og statlige selskap.

Rikke Lind

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke Lind, mener kjønnskvotering også bør vurderes for småbedrifter.

Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

I børsnoterte og statlige selskap er det nå en kvinneandel på 40 prosent i styrene etter lovpålegget som ble vedtatt i 2003 med frist 1. januar 2008.

Men fortsatt styres private aksjeselskap av menn. Kvinner sitter på kun 17 prosent av styreplassene, og hele sju av ti AS har rene mannestyrer.

– Bør på agendaen

Næringsdepartementet mener kvotering bør vurderes også for småbedrifter, skriver Bergens Tidende.

– Det er ikke noe konkret forslag nå, men det bør på agendaen. AS-ene har like stor betydning for verdiskapning, sysselsetting, innovasjon og forskning, og det er vel så viktig hva de små og mellomstore gjør som de store børsnoterte lokomotivene, sier statssekretær Lind.

Hun sier det var et håp om at kvoteringsloven ville få en smitteeffekt.

– Det vi ser er stillstand, og det betyr at vi må vurdere å gjøre noe for å komme videre, sier hun.

Hun mener at Norge har flere store utfordringer på likestillingssiden.

– Vi har for eksempel ingen kvinnelige toppsjefer i statlige børsnoterte selskaper. Det betyr at vi fortsatt har en jobb å gjøre, sier hun.

– Taler med to tunger

Tom Bolstad

Tom Bolstad i Bedriftsforbundet tror kjønnkvotering vil føre til at mange mister lysten til å starte egne bedrifter.

Foto: NRK

Administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Tom Bolstad, synes Linds forslag er merkelig.

– Dersom man tenker seg at dette skal gjelde alle aksjeselskaper, til og med de minste aksjeselskapene, så er man på villspor etter min mening, sier han til NRK.

Bolstad forteller at Handels- og næringsdepartementet samtidig jobber med å forenkle reglene for de minste aksjeselskapene, og mener derfor statssekretæren taler med to tunger.

– Det har pågått et arbeid over flere år for å gjøre det enklere å være et lite aksjeselskap. og noen av forenklingene som vurderes er nettopp styresammensetningen, altså at man skal kvitte seg med noen av de formelle kravene som passer dårlig for de mindre aksjeselskapene.

– Går utover viljen til å satse

Bolstad frykter at kjønnskvotering i vanlige aksjeselskap vil gå utover viljen og lysten til å stase penger og arbeid for å starte og drive egen bedrift.

– Er man gründer og har satset egne penger og satt sitt hjem i pant, så ønsker man hundre prosent kontroll over eget selskap. At man da skal bli påtvunget en kjønnssammensetning i sitt eget styre virker veldig fremmed, sier Bolstad.

Han mener man i stedet bør starte i den andre enden for å få inn flere kvinner i ledende posisjoner.

– Man bør stimulere kvinner til å starte egne bedrifter, for der er de dessverre underrepresentert. Det er bare en tredel av bedriftene her i landet som startes av kvinner. Dersom kvinnene kommer inn fra starten av, vil de få et eierskap i norsk næringsliv uten å måtte komme inn i styret når alt er tilrettelagt, sier han.

– En krigserklæring

Høyres Svein Flåtten reagerer også sterkt på nyheten om at regjeringen åpner for å kvotere kvinner inn i styrene i private aksjeselskap.

– Dette synes jeg nærmest er en krigserklæring mot alle landets småbedrifter, sier han til NRK.

Flåtten, som er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, sier at han kommer til å stemme mot forslaget dersom det kommer opp i Stortinget.