Disse ville blitt nullskatteytere med Høyre og Frp

Høyre og Frp vil avskaffe formueskatten. Hadde de fått viljen sin kunne Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og en rekke andre rikinger betalt null kroner i personlig skatt. Se topplisten her.

Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen

Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen ville vært nullskatteytere dersom Høyre og Frp fikk bestemme.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein i Frp sier han og partiet han representerer ønsker å avvikle formuesskatten i løpet av fire år. Det samme sier finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre.

Forslaget får regjeringspartiene til å se rødt.

– Det finnes nok svakheter med ordningen om formueskatt, men fjerner vi den gjeninnfører vi også nullskatteyteren. Det strider mot den skatteordningen vi har valgt i dette landet, nemlig at alle skal bidra med sitt, sier leder Torgeir Micaelsen (Ap) i Finanskomiteen på Stortinget.

Hadde kuttet vært gjennomført allerede nå, ville ikke finanskjendiser som Kjell-Inge Røkke, Øystein Stray Spetalen, Stein Erik Hagen og Christen Sveaas måttet betale én eneste krone i skatt på formuen fra 2009.

De ti rikeste med null i inntekt ville fått et skattekutt på mer enn 201 millioner kroner (se liste under).

– Jeg ser ikke akkurat på disse som trengende, sier finanspolitisk talskvinne i SV, Inga Marte Thorkildsen.

Les hele listen: 10 millioner i formue uten inntekt (Excel-fil)

Tar vi med resten av de 1012 nordmennene som hadde mer enn 10 millioner i formue, og som ikke hadde inntekt i 2009, ville skattekuttet vært på godt over 705 millioner kroner. Det er et gjennomsnittlig skattekuttet for denne gruppen ville vært på nær 700.000 kroner i året.

Disse ville sluppet skatt:

Rikinger uten inntekt

Etternavn

Fornavn

Inntekt 09

Formue 09

Skatt 09

Sum

 

0

18.236.839.945

201.697.712

Røkke

Kjell Inge

0

8.106.905.805

 89.547.708

Spetalen

Øystein Stray

1.910.331.652

 21.178.782

Ulltveit-Moe

Jens Dag

0

1.733.819.852 

19.331.719

Ugland

Johan Bernhard

1.217.805.092 

13.385.537 

Bergesen

Morten Sigval

0

1.109.059.544 

12.256.375 

Hagen

Stein Erik 

0

1.027.678.709

 11.501.379

Witzøe

Oddny Kjersti

0

842.651.781

9.264.282

Haudemann-Andersen

Jan 

768.945.122 

8.477.718

Sveaas

Christen 

763.900.979 

8.429.039

Olsen

Petter Halfdan Rudolf Fredrik

0

755.741.409

8.325.173

Og disse ti er ikke de eneste.

Ifølge neste års statsbudsjett utgjør formuesskatten 13,3 milliarder kroner. Disse pengene ville måtte dekkes inn på andre måter dersom skatten ble kuttet.

Les hele listen: 10 millioner i formue uten inntekt

– Det er det andre hovedargumentet mot å kutte denne skatten. I Norge er skattekutt automatisk et velferdskutt. Disse pengene brukes blant annet til drifte mellom 13- og 14.000 sykehjemsplasser i året. Problemet er at man ikke kan få både velferd og skattekutt, sier Micaelsen.

Klarer skattekutt på 13 milliarder

Finanspolitisk talsmann i Frp, Ulf Leirstein, mener Norge ville klare seg godt uten de 13,3 milliardene de tar inn på formueskatt hvert år.

– Dette er 13 milliarder på et budsjett på rundt 1.000 milliarder. Det bør ikke være for problematisk. Dessuten er vi åpne for å se på unntaksreglene som er knyttet til formuesskatt i dag. For eksempel at man kan ta ut en del i utbytte fra eget selskap uten at det regnes som inntekt, sier Leirstein.

Finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein (Frp)

Finanspolitisk talsmann for Frp, Ulf Leirstein, vil avskaffe formuesskatten i løpet av fire år.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Han peker også på at Norge er ett av tre land i vår økonomiske interessesfære som har formuesskatt (Frankrike og Sveits har også formuesskatt, red.anm).

Leirstein sier bortfall av skatten ville åpnet for flere både utenlandske og innenlandske investeringer i Norge. Dette ville gi flere arbeidsplasser som igjen ville gi enda mer i skatteinntekter.

Det mener Thorkildsen er tull.

– Det finnes ingen garantier for at rike mennesker faktisk investerer i noe som gir nye arbeidsplasser. Tvert imot har vi sett at mange investerer i eiendommer, dyre boliger og annet som ikke kommer fellesskapet til gode. Og det er her poenget ligger. Det finnes ingen garantier for at de med store formuer vil bidra til fellesskapet. Å ta inn formueskatt gjør at alle må bidra, og det gjør at disse pengene blir demokratisert til beste for fellesskapet av fellesskapet, sier Thorkildsen.

Stadig fler på rikinglisten

NRK har også sett på utviklingen av personer som har formue på mer enn 10 millioner som ville vært nullskatteytere dersom man fjernet formueskatten slik Høyre og Frp har foreslått.

Inga Marte Thorkildsen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I 2006 var gruppen på 433 personer. Året etter hadde 472 personer null i inntekt og 10 millioner kroner eller mer i formue.

Les hele listen: 10 millioner i formue uten inntekt

Men fra 2007 til 2008 ble antallet nesten doblet. Da ble gruppen på 472 personer utvidet til 951 personer.

Og i skattelistene for 2009 er altså 1012 personer oppført med null i inntekt og mer enn 10 millioner kroner i formue.