NRK Meny
Normal

Akers raketteventyr mot konkurs

SeaLaunch skulle tjene penger på å skyte opp kommersielle satelitter fra plattformer til sjøs. Nå har selskapet søkt om konkursbeskyttelse.

Oppskyting av satelitt fra SeaLaunch
Foto: - / AFP

I en børsmelding skriver Aker ASA at de amerikanske Sea Launch-selskapene har søkt om frivillig kreditorbeskyttelse under de såkalte Chapter 11-reglene.

SeaLaunch tilbyr oppskyting av satellitter til kommersielle aktører.

Kan fortsette driften under gjeldsforhandlinger

Chapter 11-status gir selskapet en mulighet til å fortsette ordinær drift samtidig som virksomheten reorganiseres, under amerikansk konkurslovgivning.

Akers heleide datterselskap Aker Maritime Finance AS eier 20 prosent av aksjene i Sea Launch, ifølge pressemeldingen.

Aksjene skal være bokført til null i balansen.

Aker har garantert for 800 millioner

Aker Maritime Finance AS har sammen med andre eiere utstedt garantier overfor eksterne långivere til Sea Launch. Akers andel av disse garantiene beløper seg til ca USD 122 millioner, tilsvarende nesten 800 millioner kroner.

Akers aksjepost i Sea Launch var opprinnelig en aksjepost som tilhørte gamle Kværner.