Hopp til innhold

Aker godtar forelegg på 51 millioner kroner for innsidehandel

Aker har godtatt et forelegg på 34 millioner kroner fra Økokrim for ett tilfelle av innsidehandel og ett brudd på taushetsplikten. I tillegg er 17 millioner kroner inndratt. – Noe av det tristeste jeg har opplevd i Aker, sier Kjell Inge Røkke.

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker Solutions

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag kveld.

Bakgrunnen for saken er at Aker 1. november 2013 kjøpte en såkalt Total Return Swap (TRS) med 1,5 millioner aksjer i Aker Solutions ASA. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte handelen.

Med denne avtalen forlenget Aker en aksjekjøpsavtale med Aker Solutions som gjorde at Aker ville tjene penger dersom Aker Solutions-aksjen steg.

På samme tidspunkt satt Aker-ledelsen med informasjon om at Aker Solutions skulle selge et forretningsområde for fire milliarder kroner.

Etter at nyheten om salget ble gjort kjent kort tid etterpå, steg aksjekursen til Aker Solutions.

Innsidehandel

Finanstilsynet ba i januar i år Økokrim om å vurdere om Aker ASA hadde brutt bestemmelsen om innsidehandel i saken.

Innsidehandel er forbudt etter lov om verdipapirhandel.

Selve boten for brudd på innsidereglene i verdipapirhandelloven og det påfølgende bruddet på taushetsplikten er på 34 millioner kroner. Samtidig inndrar Økokrim en beregnet fortjeneste på 17 millioner kroner knyttet til avtale som ga Aker fortjeneste av verdistigningen i Aker Solutions-aksjene.

Tre formildende forhold

– Økokrim ser meget alvorlig på denne type handlinger, og legger til grunn at bøtenivået må være egnet til å ha den nødvendige avskrekkende effekt, sier sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i pressemeldingen.

Det at boten likevel ikke er større, skyldes ifølge Økokrim særlig tre forhold som de har lagt til grunn ved fastsettelsen av størrelsen på boten.

For det første har ikke Aker på noe tidspunkt forsøkt å tilsløre de faktiske forholdene, og at selskapet har samarbeidet godt med Økokrim under etterforskningen. For det andre mener Økokrim at det ikke har ligget noen kriminell vilje bak hendelsene. For det tredje gjorde et reelt forsøk på å reparere feilen da de brøt taushetsplikten 4. november 2013, selv om forsøket var uegnet, mener Økokrim.

Bruddet på taushetsplikten skal ha skjedd i et forsøk på å begrense skaden etter det første bruddet, da Aker informerte meglerhuset Arctic Securities om det mulige innsidebruddet.

Røkke: – Noe av det tristeste

– Vi i Aker har fra første dag erkjent de faktiske forhold. Aker har valgt å ta konsekvensene av Økokrims syn, sier styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke.

Konsernet framholder at forholdet skyldtes en glipp i forbindelse med en såkalt total return swap-avtale (TRS-avtale), som innebærer midlertidig overføring av risiko for tap eller fortjeneste knyttet til en aksjepost. I dette tilfellet var de to avtalepartene Aker ASA og Aker Solutions.

«På dette tidspunktet satt Akers ledelse på innsideinformasjon ... Innsidelister ble ført i Aker Solutions og Aker, men dette ble beklageligvis ikke koblet før TRS-rulleringen hadde skjedd», skriver Aker i en pressemelding.

– Denne saken er noe av det tristeste jeg har opplevd i Aker når jeg ser bort fra hendelser som har kostet menneskeliv eller påført mennesker skader. Fra Akers side er det egentlig ikke så mye mer å si enn å beklage overfor aksjonærene og omverdenen og forklare det med «Good intention, bad execution», sier Røkke.