NRK Meny
Normal

Vil kaste styrer for å bremse lønnsfesten

Hoder må kanskje rulle i norske styrerom for å stanse leder-lønnsveksten, sier lederen for Næringskomiteen på Stortinget.

Terje Lien Aasland

– Det kan godt tenkes at vi må være enda tydeligere enn det vi har vært, selv om jeg syns det uten tvil har kommet veldig godt fram hva som er statens forventinger knyttet til ledernes lønnsutvikling, opplyser Terje Aasland, lederen av Nærignskomiteen på Stortinget.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Det kan bli nødvendig å sparke styremedlemmer i større, norske selskaper for å gi tydelig beskjed om å bremse lederlønnsveksten, mener Arbeiderpartiets Terje Aasland som sitter som leder for næringskomiteen på Stortinget.

– Ja, det er helt naturlig at de styremedlemmene som ikke følger de retningslinjene som eier setter, og ser på som særdeles viktige, byttes ut, sier Aasland.

940 millioner på tre år

Ledergruppene i åtte selskaper der staten er storeier, har fått 940 millioner kroner i lønn på tre år mellom 2009 og 2011. Det vil si en lønnsvekst 2,75 ganger samfunnet forøvrig, viste Dagens Næringslivs informasjon denne uken.

Også statens andre ledere har hatt god lønnsvekst. Og I fjor viste Riksrevisjonens gjennomgang av lederlønnsveksten i statens selskaper at lønnsveksten der var dobbelt så høy som andre steder.

Aasland er grundig lei av at flere og flere ledere får i lønnspålegg det andre tjener på ett år, når regjeringen ber styremedlemmene bidra til å bremse lederlønningene.

– Jeg ser ikke bort ifra at en, gjennom det som har vært utviklingen nå, må stadfeste noen eksempler slik at en virkelig skjønner hva en mener med de retningslinjene som ligger der.

– Uproblematisk å bytte ut medlemmer

Lederen av Styreakademiet, Morten Berger, sier staten kan skifte styrer når den vil. Han føler seg sikker på at det er nok folk å ta av, og sier det er attraktivt å sitte i styre for staten.

– Ja, jeg tror ikke det er noe rekrutteringsproblem når det gjelder å finne dyktige mennesker til å sitte i styrene i statlige selskaper, sier Berger.

Han mener det er attraktivt å sitte i styre for staten.

– Statens styrer er attraktive, både på grunn av anerkjennelsen og fordi honorarene er gode, uttaler Berger.

Giske har advart

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske (Ap) har flere ganger advart lederne mot å øke egne lønninger for mye.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Det kan godt tenkes at vi må være enda tydeligere enn det vi har vært, selv om jeg syns det uten tvil har kommet veldig godt fram hva som er statens forventinger knyttet til ledernes lønnsutvikling, opplyser Aasland i Næringskomiteen.

Gjentatte ganger har næringsminister Trond Giske (Ap) advart toppene i bedriftene mot for høy lederlønnsvekst.

– Jeg må bare si at vi ikke lykkes godt nok med å følge opp Stortingets intensjoner om moderate lederlønnstillegg i statlige og delstatlige selskaper, sa næringsministeren da han la fram sitt halvårsregnskap før sommerferien.

Giske mener det blir helt umulig å få gjennomslag for moderasjon hos de store gruppene med lønnsmottakere om ikke lederne viser moderasjon.

– Disse toppsjefene risikerer å ødelegge for seg selv. Det er helt klart at tilleggene de siste årene har vært for store, og det er dette jeg nå skal diskutere med styrelederne, sier Giske.

Statsråden møter aktørene til et oppvaksmøte etter ferien.