Hopp til innhold

"Balder"-saken endelig i havn

Offshoreselskapet Smedvig får 170 millioner kroner fra Singapore-verftet som bygde produksjonsskipet "Balder". Dermed er tidenes mest langvarige sivile rettssak over.

Smedvig solgte produksjonsskipet til oljeselskapet Esso, men dette viste seg å bli et mareritt for begge parter. Etter at skipet var levert, hevet Esso kontrakten og krevde erstatning fordi produksjonsskipet led av feil og mangler.

Saken endte med norgeshistoriens lengste og dyreste sivile rettssak, etter at Smedvig på sin side hadde reist motsøksmål for kontraktsbrudd. Den saken tapte Smedvig, som ble dømt til å betale Esso 500 millioner kroner i erstatning.

Nå har offshoreselskapet i stedet fått en erstatning på 25 millioner dollar, om lag 170 millioner kroner, fra Singapore-verftet Keppel FELS som bygde produksjonsskipet. Smedvig har videre fått gunstige opsjoner på å bygge to riggskrog ved verftet. Videre har Smedvig beholdt retten til å reise krav mot verftets assurandør.

Dermed er alle juridiske stridigheter mellom Esso, Smedvig og Keppel ute av verden, går det fram av en pressemelding fra Stavanger-selskapet.