Normal

– Viser likskap for lova i Noreg

– Dommen i stortingspensjonssaka viser at det ikkje er forskjel på Jørgen Hattemakar og Kong Salomo her i landet, meiner Frp-politikar Ketil Solvik Olsen.

Ketil Solvik Olsen

Stortingspolitikar Ketil Solvik Olsen (Frp).

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Dei tidlegare stortingsrepresentantane Anders Talleraas og Magnus Stangeland vart i dag dømde til høvevis seks månader og 60 dagar fengsel utan vilkår for pensjonssvindel.

– Viser likskap for lova

Til saman skal dei to ha fått rundt 3,2 millionar kroner i urettmessig pensjon.

– Dette viser at det er likskap for lova, meiner stortingsrepresentant for Frp Ketil Solvik Olsen.

– Heller ikkje stortingsrepresentantar slepp unna - på godt eller vondt. Bryt ein lova, så vert ein straffa, legg han til.

– Trist og alvorleg

Tingretten meiner både Talleraas og Stangeland «framkalla villfaring hjå pensjonsordninga» ved å gje for dårleg informasjon om inntekta si under pensjonsperioden. Dei er følgjeleg dømde for grovt bedrageri og grov aktløyse.

Parlamentarisk leiar i Arbeidarpartiet (Ap), Martin Kolberg, karakteriserer dommen i pensjonssaka som klar og tydeleg.

– Det er likevel trist og alvorleg at me har kome i denne situasjonen, seier Kolberg.

Kolberg er samd med Solvik Olsen i Frp om at dommen truleg vil ha ein positiv innverknad på folk sin tillit til politikarar og til rettsvesenet i Noreg.

– Dommen er ein positiv ting for folk sin rettferdssans. Den viser at lovverket vert tolka på same måte, folkevald eller vanleg borgar. Me får inga særbehandling i rettssystemet, seier Kolberg.