– Viktigst å holde orden i eget hus

Finansminister Sigbjørn Johnsen advarte om at Norge også kan bli rammet av den økonomiske krisen i Europa.

Sigbjørn Johnsen

Følg fremleggelsen av statsbudsjettet

– Statsbudsjettet for 2012 er blitt til i omgivelser av uro og stor usikkerhet. Derfor er stabilitet og forutsigbarhet viktig.

Slik åpnet finansminister Sigbjørn Johnsen sin finanstale i forbindelse med at regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2012 i Stortinget.

Han sa budsjettet er et budsjett for arbeid og verdiskaping.

– De viktigste fellesoppgavene som helse, omsorg, skole og barnehager styrkes. Kommunene får en god økning i sine inntekter også neste år. Politi og rettssikkerhet prioriteres, sa Johnsen.

Han lovet også mer penger til vei og jernbane.

– Arbeid til alle

Johnsen sa også at vi har klart å bygge et av verdens beste land å bo i.

– Arbeid til alle er selve livslinjen i den velferdsstaten. Det har alltid vært slik, og det vil alltid være slik. Vi lever av hverandres arbeid. Arbeid og verdiskaping er hovedkilden til egen inntekt og til fellesskapets inntekter, sier Johnsen.

Han pekte på at hver tiende arbeidstaker er uten arbeid i resten av Europa. Ungdomsledigheten er enda høyere.

– Å tro at vi ikke kan bli rammet av det som skjer rundt oss, er farlig.

Høy lønnsvekst

Johnsen sa også at lønnskostnadene i Norge har økt mye.

– Målt i felles valuta var kostnadene per time over 50 prosent høyere i norske industribedrifter i fjor enn hos våre handelspartnere i EU. Også i år og neste år venter vi klart høyere lønnsvekst i Norge enn landene rundt oss, sa Johnsen.

Han advarte også mot at oljerelaterte virksomheter kan bruke lønnsevne og konkurransekraft til å ta nøkkelpersonell fra andre sektorer.

– De kan tappe andre virksomheter for kompetanse og ressurser. Hvordan vi håndterer disse utfordringene vil få stor betydning for den økonomiske utviklingen fremover, sa finansministeren.

– Avgift engasjerer, forarger og gleder

I forrige budsjett lovet regjeringen å se på bilavgiftene.

– Avgiftene engasjerer, forarger og gleder. Regjeringen ønsker å styrke miljøprofilen og å skape større forutsigbarhet om bilavgiften. Bilavgiften går totalt sett noe ned i 2012. Konkret foreslår vi å skjerpe miljøprofilen i engangsavgiften ved å legge større vekt på CO2-utslipp og at det også tas hensyn til NOx-utslipp. Samtidig foreslår vi å legge mindre vekt på motorens effekt, sier Johnsen.

Han la også frem forslag om å redusere omregistreringsavgiften med 20 prosent for lastebiler, tilhengere og varebiler. For andre kjøretøy lovet Johnsen er reduksjon på 5 prosent.

– Et enkelt års statsbudsjett er en liten del av det store byggverket. Det skal vi bruke både til fornyelse og til vedlikehold. Slik også med budsjettet for 2012. Vi må minne hverandre om at mulighetene alltid er større og flere enn problemene og vanskelighetene. Vi må glede oss over det som er bra og alt det vi får til. Vi er hverandres nødvendighet, sa Johnsen.