– USAs gjeldsproblemer kan ramme Norge

Norsk næringsliv og pensjonsfondet vil bli rammet dersom USA ikke betaler gjelda si, hevder økonomer.

USAs gjeldsproblemer

- Et fall i dollaren vil redusere de norske oljeinntektene, sier Erik W. Jakobsen daglig leder i analyseselskapet Menon.

– Dersom USA ikke klarer å betale statsgjelda si, vil vi få en voldsom uro i finansmarkedene. Vi kan risikere en ny finanskrise, sier Leo A. Grünfeld, samfunnsøkonom i analysefirmaet Menon Business Economics.

Søndag brøt forhandlingene om USAs statsgjeld sammen da demokratene og republikanerne ikke klarte å bli enige om hva de skal gjøre med den skyhøye statsgjelda, som nådde taket på 14.294 milliarder dollar i mai i år.

President Barack Obama har presset på for å få Republikanerne med på et kostnadskutt på 4.000 milliarder dollar. Republikanerne vil imidlertid bare gå med på halvparten, for slippe skatteøkninger.

– Rentene vil stige

Leo A. Grünfeld

Samfunnsanalytiker, Leo A. Grünfeld, mener rentene kan komme til å stige kraftig dersom USA ikke betaler gjelda si.

Foto: Menon

– Dette er veldig dårlige nyheter, sier Grünfeld til NRK.no.

Han sier norsk næringsliv vil bli berørt dersom USA ikke klarer å betjene gjelda si.

– Usikkerheten vil føre til at rentene går i taket. Dermed kan det bli dyrere å betjene lån og finanisere nye prosjekter for norsk industri og bedrifter, sier finansanalytikeren.

Han får støtte av daglig leder i samme firma, Erik W. Jacobsen.

– Det er opplagt at USA som verdens største økonomi vil ha innvirkning på norsk næringsliv, sier Jacobsen.

Pensjonsfondet kan svekkes

Ifølge Jacobsen vil også handelen mellom Norge og USA påvirkes dersom USA ikke klarer å betale, spesielt olje- og offshoreinduistrien vil merke nedgangen.

– Et fall i dollaren vil redusere de norske oljeinntektene som prises i dollar, forteller økonomen.

Samfunnsøkonom Erik Johansen i Finansnæringens fellesorganisasjon, FNO, peker på at Statens pensjonsfond utland kan bli svekket dersom dollaren faller i verdi.

– Mye av det norske pensjonsfondet er plassert i dollar i det amerikanske markedet. Dersom dette markedet svekkes og dollaren også blir lavere, så vil det svekke pensjonsfondet, sier Johansen

Dag Aarnes

Dag Aarnes i NHO sier USAs betalingsproblemer vil få umiddelbar virkning i finansmarkedene, også i Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Næringslivet følger med

– Dette er en mørk sky over verdensøkonomien som indirekte absolutt vil få følger for det norske næringslivet, istemmer Dag Aarnes, seniorøkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Han sier USAs økonomiske problemer er et tema som dukker opp i de fleste diskusjoner blant NHOs medlemmer.

– Dette er noe norsk næringsliv er generelt opptatt av, sier Aarnes.

Den enes død, den andres brød

Selv om det er grunn til bekymring, så sier alle økonomene NRK.no har snakket med at den norske økonomien er godt rusta til å tåle en eventuell ny finanskrise.

– Vi har allerede vært gjennom en ordentlig finansiell nedtur internasjonalt, men klarte oss greit, sier Katrine Godding Boye, makroanalytiker i Nordea Markets.

Etter alt å dømme kan den norske mannen i gata faktisk tjene på at det amerikanske markedet og dollaren får seg en knekk.

– Det vil bli billigere å reise på ferie i USA, og hvis du er glad i amerikanske produkter som for eksempel biler, så vil disse nok bli billigere, sier Johansen i FNO.