– Strømmen blir billig lenge

Den milde vinteren har ført til mindre strømforbruk og har gitt oss de laveste strømprisene på sju år. Ifølge markedsanalytikere kan prisene holde seg lave i flere år framover.

Høyspentanlegget på Ulven i Oslo

En mild og fuktig vinter har gitt lave strømpriser.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Seksjonsleder Gudmund Bartnes i NVE

Seksjonsleder Gudmund Bartnes i NVE sier at mye av strømregninga består av faste utgifter.

Foto: NRK
Markedsanalytiker Ole Løfsnæs i konsulentselskapet Pøyri

Markedsanalytiker Ole Løfsnæs i konsulentselskapet Pøyri.

Foto: NRK

Stina Johansen i Nord Pool

Stina Johansen i Nord Pool sier prisene er lave, selv om vannmagasinene ikke er så fulle som de vanligvis er på denne tiden.

Foto: Nord Pool

Strømprisene i vinter er de laveste på sju år, og forbruket har gått ned fem prosent på grunn av det milde været. Dermed har de norske vannmagasinene blitt godt fylt denne vinteren.

Sparer tusenlapp

En familie med en enebolig der oppvarmingen er basert på strømfyring, har dermed spart rundt ett tusen kroner denne sesongen, mens folk i små leiligheter har spart noen hundrelapper. Når beløpene ikke blir høyere skyldes det at mye av strømregninga ligger fast. Det forklarer seksjonsleder Gudmund Bartnes i NVE.

– Regninga for folk flest består av nettleie, avgifter og strømprisen. Nå er prisen i år noe lavere enn i fjor, men i sum gir ikke det så store besparelser på grunn av de to andre faste utgiftene.

På den annen side kan folk glede seg over at det er liten risiko for at strømprisene igjen skal bli like høye som for noen år siden.

Markedsanalytiker Ole Løfsnæs i konsulentselskapet Pøyri sier at årsaken er at det i Norden de neste seks åra skal bygges ut ny energi som vindkraft, gjennom såkalte grønne sertifikater.

– Vil holde seg billig

– På forsyningssida får vi mye mer fornybar energi, da har vi et mål om å bygge ut fornybar kraft. Og samtidig får vi et nytt kjernekraftverk i Finland, og det kommer trolig til å presse kraftprisen nedover, forklarer han.

Han sier videre at den kraftkrevende industrien de siste åra har brukt mindre strøm enn tidligere. Hvis prisene nå blir stabilt lave, er det mulig det bildet vil forandre seg.

– Det som kan skje er at industriforbruket går opp, men det avhenger for eksempel av det globale markedet for aluminium. Vi har allerede mye tungindustri i Norge og det ligger an til at vi skal få flere investeringer her, siden vi har en fordel på kostnadssida når det gjelder energi, avslutter han.

– Markedet fungerer

Gjennomsnittlig strømpris i Oslo i uke ni var 24 øre per kWh (uten moms og påslag), og i uke ti 23 øre per kWh. I fjor lå prisene i de samme ukene på hhv. 30 og 31 øre per kWh. Det forteller kommunikasjonssjef Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool.

– Vi skal ikke lenger tilbake enn til den kalde vinteren 2011 før prisene i disse marsukene lå på 50 og 49 øre per kWh. Dette viser at markedet fungerer, for i et velfungerende marked vil prisen alltid være et resultat av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, sier hun.

Hun sier at både vær og temperatur er viktige faktorer i tillegg til hvor mye vann det er i vannmagasinene.

– Tall fra NVE viser at vannmagasinene nå har en fyllingsgrad på 44,5 prosent – mot i fjor hvor dette lå på 40,7% på samme tid. Gjennomsnittsverdien på denne årstiden er på 45,2%, sier Johansen.