Hopp til innhold

– Slutt på full lønn under sykdom

Regjeringen kommer til å stramme inn sykelønnsordningen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities og Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar

Trygve Hegnar hører at forandringene kommer.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Det til tross for at regjeringen og samtlige partier på Stortinget har lovet at de ikke vil røre dagens sykelønn.

– Det vi holder på med nå, er ikke smart

Ifølge Hegnar kommer det blant annet til å bli slutt på full lønn under sykdom. Han tror også det blir innført normerte sykemeldinger, slik tilfellet er i Sverige nå.

– Det er ingen tvil om at denne regjeringen kommer til å foreslå tiltak for å begrense veksten i sykefraværet. Dette skjønner det norske folk. Det vi holder på med nå, er ikke smart, sier Hegnar.

– Det er snakk om politisk mot og litt kløkt for å finne en løsning på det.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har lovet at sykelønnsordningen ikke skal røres, men både Andreasen og Hegnar tror han kommer til å bryte det løftet.

– Jeg er helt sikker på at det blir slik at vi ikke lenger får full lønn under sykdom, og vi vil få en karensdag. Selv om ingen partier er for dette nå, er mitt tips at dette til å modnes i løpet av året fordi beløpene er så store. 39 milliarder kroner er veldig mye penger, sier Hegnar.

Mener pengene kommer mer til nytte andre steder

– Dersom de 39 milliardene skulle vokse med en millard eller mer neste år, så tar det så mye av statens utgifter at det er bedre å bruke noe av pengene på eldreomsorg, sykehus, hjemmehjelp og så videre, og det kommer staten til å gjøre, sier Hegnar til NRK.

– Så du tror politikerne kommer til å snu neste år?

– Ja, jeg tror de snur, sier Hegnar.

Han får ståtte av sjeføkonom Andreassen.

– Arbeidsgiverne må betale mer selv

– Jeg er også ganske overbevist om at de kommer til å snu, til tross for at det vil innebære at de arbeidsgiverne som har et høyt sykefravær, kommer til å måtte betale mer for det sykefraværet selv, sier Andreassen.

– Det er store forskjeller mellom ganske like bedrifter, for eksempel mellom forskjellige kommuner, som må forklares på bakgrunn av den måten bedriftene drives på, sier Andreassen.

Harald Magnus Andreassen

Harald Magnus Andreassen hører det samme som Trygve Hegnar.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Jeg hører at det kommer

Han tror virksomhetene må ta på seg et større ansvar - også for å få de ansatte tilbake i arbeid etter sykdom. For de som ikke raskt er tilbake i jobb, kommer ofte ikke tilbake i det hele tatt, mener Andreassen.

– Langvarig sykefravær er ofte døråpneren til uførhet, sier Andreassen.

– Jeg har hørt nyanser i det statsminister Stoltenberg sier, og jeg har hørt nyanser i det arbeidsminister Rimor Aasrud sier, og jeg hører at det kommer, sier Hegnar.

– Både legestanden og politikerne vil komme til konklusjonen om at de fleste har det bedre ved å komme tilbake i jobb enn å gå hjemme, sier Andreassen.