Hopp til innhold

– Ryanair-ansatte skulle ha skattet til Norge

Kabinpersonalet i Ryanair har bodd fast ved Rygge og flydd ut og inn av Norge hver dag. Dermed skulle de ha skattet til Norge og vært medlemmer i den norske folketrygden, slår norske myndigheter fast.

– Ryanair-ansatte skulle ha skattet til Norge

SE VIDEO: NRK kan i kveld dokumentere at Ryanair-mannskapet har bodd fast på Rygge. De har flydd ut fra Rygge om morgenen og inn til Rygge om kvelden.

– Det er urettferdig fordi jeg bor i det dyreste landet, men har lønn som i Sør-Europa. De betaler meg heller ikke lønn ved sykdom, sier Alessandra til NRK.

Zuzana, tidligere ansatt i Ryanair

– Folk er redde, og faktisk skrev vi under på i kontrakten at vi ikke skulle avsløre noen hemmeligheter til media, avslører Zuzana.

Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Hun jobbet tidligere som flyvertinne for Ryanair, med base på Rygge. Zuzana, som NRK også møter, har mange av de samme opplevelsene.

De tidligere Ryanair-flyvertinnene er sjelden vare. Svært få har stått fram og fortalt om arbeidshverdagen og betingelsene i selskapet.

13.000 i måneden

– Jeg hjalp en passasjer med å få bagasjen oppi hattehylla, husker Alessandra.

– Hva skjedde da?

– De sa jeg måtte være mer effektiv, du er for snill mot kunden, de kan gjøre det selv, forteller hun.

NRK kan i kveld dokumentere at Ryanair-mannskapet har bodd fast på Rygge. De har flydd ut fra Rygge om morgenen og inn til Rygge om kvelden.

Lønnsslippene og årsoppgaven viser en lønn på 117.000 kroner brutto på ni måneder, 13.000 kroner brutto i måneden.

(Saken fortsetter under bildet)

Alessandra, tidligere ansatt i Ryanair

– Det er urettferdig fordi jeg bor i det dyreste landet, men har lønn som i Sør-Europa. De betaler meg heller ikke lønn ved sykdom, sier den tidligere Ryanair-flyvertinnen Alessandra.

Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

– Hvor kommer de fleste kollegaene deres fra?

– De fleste kommer fra Italia, Spania, Portugal, Slovakia, da snakker jeg om Rygge-basen. Noen få kommer fra Ungarn, Polen, sier Suzana til NRK.

– Folk er redde

De standardiserte arbeidskontraktene viser at kabinpersonalet må flytte til hvilken som helst Ryanair-base i Europa når som helst uten kompensasjon. De får ingen lønn ved sykdom, de kan bli undersøkt av Ryanairs lege og resultatene kan deretter diskuteres i selskapet.

– Man må skrive ned alle symptomene man har, og det kan ikke bare stå at en har influensa, forteller Alessandra.

Arbeidskontrakt Ryanair

Over fem avsnitt i kontrakten under overskriften konfidensiell informasjon beskrives det hvordan de ansatte kan få sparken og bli saksøkt dersom de avslører noe om selskapet

– Folk er redde, og faktisk skrev vi under på i kontrakten at vi ikke skulle avsløre noen hemmeligheter til media, avslører Zuzana.

Skulle ha skattet hit

Jan Magnus, leder for Rettsavdelingen i Skattedirektoratet

I utgangspunkter er arbeidstagere skattepliktig til Norge for all lønn i Norge, hvis vedkommende er fast bosatt i Norge, opplyser Jan Magnus i Skattedirektoratet.

Foto: Ingvil Øvretveit / NRK
Vegard Einan i Parat

– Dette undergraver både de norske flyselskapene og arbeidsplassene innenfor luftfart. Det undergraver også hele den norske modellen, sier Vegard Einan i Parat.

Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Så er alt dette lov i Norge? Er det riktig at Ryanair-ansatte som bor i Rygge og jobber ut fra Norge bare skal betale 11 prosent skatt til Irland?

Skattedirektoratet mener Ryanair kan ha brutt norsk lov, siden de ansatte bor i Norge.

I utgangspunkter er arbeidstagere skattepliktig til Norge for all lønn i Norge, hvis vedkommende er fast bosatt i Norge. Med et irsk flyselskap kan også den ansatte bli skattepliktig til Irland, opplyser Jan Magnus, leder for Rettsavdelingen i Skattedirektoratet, til NRK.

– Har arbeidstaker forbrutt seg mot norsk lov i et slikt tilfelle?

– Hvis vedkommende ikke har gitt de opplysningene som man er pliktig til etter norske bestemmelser, har man jo det, bekrefter Magnus.

– Unnfallenhet

Etter flere måneder med e-postutveksling med Arbeidsdepartmentet har NRK endelig fått svar på hvilken trygdeordning som gjelder besetningsmedlemmene på Rygge: Flypersonell skal være omfattet av trygdelovgivningen i det landet de har hjemmebase. Hjemmebasen er der hvor arbeidstakeren vanligvis starter og ender en tjenesteperiode, og der arbeidsgiver ikke har ansvar for innkvartering.

For Alessandra og Zuzanas del er det Rygge. Det betyr at de skulle ha vært innmeldt i den norske folketrygden. De hadde krav på dagpenger, barnetrygd, pensjon, sykepenger og lignende.

– Norske myndigheter har her vist en betydelig unnfallenhet. De løfter ikke en finger for å forbedre vilkårene for disse arbeidstakerne, sier Vegard Einan i arbeidstakerorganisasjonen Parat til NRK.

– Hvorfor ikke?

– Det lurer vi også på. Dette undergraver både de norske flyselskapene og arbeidsplassene innenfor luftfart. Det undergraver også hele den norske modellen: Dette er arbeidstagere fra et utenlandsk selskap som bor og jobber i Norge, uten å få beskyttelsen som andre norske arbeidstagere har, konstaterer Einan.

Artbeidsminister Anniken Huitfeldt ønsker tirsdag kveld ikke å kommentere saken.

Ryanair: Skal skatte til Irland

Ryanair nekter tirsdag kveld å kommentere arbeidskontraktene, siden Alessandra og Zuzana er ansatt i bemanningsselskaper, og ikke direkte i Ryanair.

Flyselskapet skriver til NRK at de må ha et lønnsnivå som gjør det mulig å sysselsette 8000 personer.

Ryanair påstår at kabinpersonalet jobber på irsk territorium, fordi flyene er registrert i Irland. Da skal de også ha skatte og ha sosiale rettigheter i Irland, hevder Ryanair.

Årsoppgave Ryanair