– Skattelisteslipp kan være ulovlig

Fra onsdag 20 oktober kan alle nysgjerrige igjen grafse i opplysninger om hvor mye naboen og sjefen tjener. Dette «frislippet av personopplysninger i statlig regi» kan være et brudd på menneskerettighetene, mener Advokatforeningen.

Advokat Bettina Banoun

Advokat Bettina Banoun mener offentliggjøringen av skattelistene i Norge kan være et brudd på menneskerettighetene.

Foto: Tore Linnerud / NRK

– Norges lovgiver legger opp til en masseutgivelse og et frislipp av personopplysninger. Det er det som er hovedproblemet. Tilgjengeligheten er enorm, og disse opplysningene ligger der søkbare på Internett, tilgjengelig til enhver tid, påpeker advokat og dr. juris Bettina Banoun, leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, til NRK.no.

Redskap for kriminelle

Skattelistene for 2009 offentliggjøres natt til i morgen.

Da kan ikke bare alle som vil, få se hvor mye du tjente og skattet i fjor. Også hele navnet ditt, fødselsår og postnummeret ditt ligger sammen med skatteopplysningene. Dette er med på å gjøre listene til et redskap for kriminelle, sier Banoun.

– Vi ser straffesaker nå der kriminelle har brukt skattelistene til å kartlegge ofre for innbrudd og id-tyveri. Vi har også flere eksempler på at folk har mottatt trusselbrev etter at nye skattelister er offentliggjort, der det i brevene kommer frem at avsenderen har brukt skattelistene for å finne ut opplysninger om ofrenes inntekter og formue.

– Brukes som underholdning, ikke kritisk debatt

En offentliggjøring av skattelistene skal kunne forsvares ut fra et tungtveiende samfunnsbehov.

Men når det de siste årene har flommet av titler om «Dette tjener TV-kjendisene» og norske komikere som «kan le hele veien til banken», er det et tegn på at pressen bruker skattelistene til underholdning og grafsing i stedet for en kritisk debatt, mener Banoun.

Det er ingen andre land som har en tilsvarende ordning som Norge. Slik det foregår i dag, peker Banoun på at norske myndigheter faktisk kan gjøre seg skyldig i brudd på menneskerettighetene.

– Norge er internasjonalt enestående som har et slik lovpålagt masseslipp. Det kan stilles spørsmål ved lovligheten av den norske praksisen i forhold til menneskerettighetene. Spørsmålet er om de offentlige skattelistene strider mot den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8, en bestemmelse som gir rett til respekt for privatliv.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bjørn Erik Thon

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener offentliggjøringen av skattelistene har gått galt av sted.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Datatilsynet: Tilfredsstiller bare snokeren i oss

Det er Skatteetaten som sender ut skattelistene. De har vært offentlige i Norge siden 1800-tallet, men ny teknologi åpner for stadig nye søkemuligheter. Datatilsynet mener det har gått altfor langt.

– Dette har jo tatt fullstendig av. Skatteopplysningene har jo blitt et underholdningsprodukt, det har fjernet seg veldig langt fra det som opprinnelig var formålet med å ha skattelister. Problemet er at dette er opplysninger som de aller fleste oppfatter som private, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Han mener dagens praksis må strammes betydelig inn.

– Vi er ikke imot enhver offentliggjøring av skatteopplysninger, men det må gjerdes inn og gjøres mye mindre omfangsmessig enn det som gjøres i dag. Det kan for eksempel gjøres ved at det blir begrensninger i søk og tid, sier Thon.

– Slik det er i dag, tilfredsstiller listene egentlig bare snokeren i oss.