– Senk lånerenta nå!

Opposisjonspolitikerne er glade for rentekuttet, men krever at bankene følger etter.

Siv Jensen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Norges Banks hovedstyre valgte i dag å sette ned renta med 1,75 prosentpoeng til 3,0 prosent, og politikerne er glade for at kuttene endelig kom.

LES: Kutter renta 1,75 prosentpoeng

Handlingskraftig

– Det er godt vi har en sentralbank som handler, så lenge vi har en regjering som sitter med hendene i fanget, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Frp-formann Siv Jensen betegner rentekuttet som overraskende stort, men gledelig. Hun krever at bankene umiddelbart senker rentene til vanlige låntakere.

– Det er viktig at sentralbanken handler i en tid da regjeringen åpenbart ikke vet hva den skal gjøre. Et så stort kutt viser alvoret i situasjonen og er i realiteten en kritikk av regjeringens mangel på handling, sier Jensen.

LES: Boligrente: 4,6 prosent

Også Krf er glade for dagens julegave fra Norges Bank, men finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen mener rentekuttet ikke må bli noen hvilepute for regjeringen:

– Regjeringen må følge opp rentekuttet både med budsjettiltak og tiltak for å sikre at bankene faktisk tilfører næringslivet den finansieringen som trengs for å sikre arbeidsplasser, sier Syversen.

Venstre-leder Lars Sponheim tror lånekundene snart vil få et hyggelig brev i postkassen.

Har gjort jobben

NHO skriver i en pressemelding at det store rentekuttet var nødvendig:

– NHO hadde forventninger om at Norges Bank ville ta konsekvensen av omfanget på finanskrisen og konsekvensene den har for resten av økonomien, sier NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr.

Bergesen tror ikke at bunnen er nådd:
– Rentedifferansen til Sverige, Euro-området og Storbritannia er etter dette på 0,5 – 1,0 prosentpoeng, men vi regner med at Norges Bank kommer tilbake med flere rentekutt, sier Bergesen.

LO-leder Roar Flåthen sier rentekuttet var større enn han hadde ventet:
– Likevel mener LO at vi må ned på en rente på 2 prosent, blant annet for å motvirke økt arbeidsledighet, sier LO-lederen og tilføyer:

– Bankene har et ansvar for at lånemarkedet kommer i gang igjen.
Rentenedsettelsen fra Norges Bank er et kraftig signal til bankene om å sette ned renten og få lånemarkedet i gang igjen, sier Flåthen.

Roar Flåthen1
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Dette mener Roar Flåthen, Paul-Christian Rieber og Jens Stoltenberg om rentekuttet.

– Kuttet ikke nok

Unio-leder Anders Folkestad er ikke like fornøyd med dagens kutt, og mener Gjedrem burde tatt hardere i:

Rentekuttet på 1,75 prosentpoeng er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig bidrag fra Svein Gjedrem i kampen mot økende arbeidsledighet. Norsk økonomi trenger kraftige vekstimpulser. Norges Bank må allerede på nyåret vurdere behovet for en ny rentenedsettelse, krever Folkestad.