– Oljeeventyret kan vare til neste århundre

Norsk sokkel er mindre moden enn det man tidligere trodde. Det er fortsatt mye olje igjen i havet utenfor norskekysten, mener ekspertene.

Det var leteriggen Aker Barents som gjorde Havis-funnet i Barentshavet

Med leteriggen Aker Barents gjorde Statoil det andre storfunnet i Barentshavet på ni måneder. Oljealderen er langt fra over, mener ekspertene.

Foto: Statoil

Professor Øystein Noreng

Professor Øystein Noreng ved BI mener at det fortsatt er svært mye sort gull igjen på norsk sokkel.

Foto: Bohlin, Göran / VG

Mandag morgen kom nyheten om at Statoil har gjort sitt andre store oljefunn i Barentshavet på ni måneder, kalt Havis.

Oljeprofessor Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI skriver i en e-post til NRK.no at funnene på norsk sokkel det siste året viser at oljeeventyret langt fra er over.

– Områdets størrelse og prospektivitet tilsier at norsk petroleumsvirksomhet kan ha et ressursgrunnlag for resten av dette århundret, skriver Noreng.

Professoren mener at storfunnene viser at sokkelen er mindre moden enn tidligere antatt, blant annet fordi Barentshavet er lite undersøkt.

LES OGSÅ: Mener oljeindustrien må bremse

– Ny oljeprovins i nord

Statoilsjef Helge Lund sier til NRK at selskapet nå har funnet en ny oljeprovins i Barentshavet.

Det forrige storfunnet i barentshavet, Skrugard, ble karakterisert som det viktigste funnet på norsk sokkel på ti år.

Funnene kommer i tillegg til Aldous Avaldsnes utenfor Stavanger, som Statoil nå regner med vil bli ett av verdens største oljefelt til havs.

– Masse olje igjen

Inntil 2011 var Barentshavet preget av mange skuffelser i form av tomme brønner.

Professor Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo sier til NRK.no han ikke er overrasket over at det kommer nye storfunn på norsk sokkel, og viser til at pessimisme er snudd til optimisme i Barentshavet.

– Det er masse olje igjen å finne. Horisonten på både Norges og verdens oljealder flyttes hele tiden. Sånn har det alltid vært, og slik vil det være i mange tiår fremover, sier Claes.

LES OGSÅ: Forventer svært høy oljeaktivitet

Dag Harald Claes, professor ved UIO

Horisonten for hvor lenge oljen vil vare flyttes hele tiden, sier professor Dag Harald Claes ved UIO.

Foto: Therese Thomassen/Civita.

Claes sier at mange av de nye oljefunnene som gjøres i verden og i Norge gjøres på bakgrunn av ny kunnskap og teknologi, og at grensene for hvor lenge oljealderen vil vare stadig forskyves frem i tid.

– I eksisterende funn er det nå en nedadgående produksjonstendens, og det er nødvendig med denne typen funn dersom man skal opprettholde aktiviteten, sier Claes.

LES OGSÅ: – Statoil trenger Lofoten og Vesterålen

– Kan få en betydelig økning i oljeproduksjonen

Professor Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole i Bergen sier til NRK.no at de nye funnene i Barentshavet og i Nordsjøen vil snu utviklingen med stadig fallende produksjon.

– Med disse funnene er den betenkelige utviklingen vi har hatt de siste årene reversert. Norsk produksjon har vært kraftig nedadgående. Det vi nå ser for oss er at vi om noen år vil få en betydelig økning i oljeproduksjonen, sier Hannesson.

LES OGSÅ: Statoil starter kartlegging av Lofoten