– Nesten umulig å få dem dømt

- Det er nærmest umulig å få DnB NOR og de to siktede ansatte dømt for å ha misbrukt innsideinformasjon, sier professor Petter Gottschalk.

DnB NOR-saken

Pressen samlet utenfor DNB NORs hovedkvarter på Aker Brygge i Oslo i forbindelse med at Økokrim har siktet DnB NOR og to ansatte i DnB NOR Markets for overtredelse av bestemmelser i verdipapirhandelloven.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Problemet for Økokrim er bevisførselen, mener professoren.

Gottschalk ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI sier at Økokrim for å få til en dom etter tiltale om innsidehandel, må bevise at banken har oppført seg annerledes enn den ellers ville ha gjort.

- Markerer alvoret

Han sier dette er et rent hypotetisk og veldig vanskelig spørsmål.

- Derfor er nok en sannsynlig utgang av dette at Økokrim får markert at de tok saken alvorlig, men at de aldri klarer å bevise det, sier han.

Også amanuensis i selskapsrett ved Universitetet i Bergen, Hugo Matre, sier at det er svært vanskelig å bevise innsidehandel.

- Dette er et skjønnsmessig tema som nok er vanskelig å etterprøve. Derfor er det også vanskelig per i dag å avklare hvor alvorlig det vil se ut for de involverte når endelig faktum foreligger, sier han til NRK.

Tror det kan ende med dom

Redaksjonssjef for finans i Dagens Næringsliv, Terje Erikstad, tror det kan ende med en dom, men at det må stilles svært høye krav til bevisførselen.

Han pekeer på tre forhold som Økokrim må avklare.

- Det første er at det eksisterte informasjon som var egnet til å påvirke verdien på statsobligasjonene som ble solgt. Det andre er at banken hadde denne informasjonen. Og det tredje er at det ble handlet på bakgrunn av at de visste det, sier Erikstad.

Les: Kreidttilsynets pressemelding

Slo til i går

Økokrim slo i går til mot DnB NOR og siktet konsernet og to ansatte for innsidehandel etter en anmeldelse fra Kredittilsynet.

Det er meglertoppene Jørn E. Pedersen og Olav Magne Reinen i DnB NOR Markets som er siktet.

Pedersen ble løslatt torsdag kveld.

Les også: - Jeg har et totalansvar

Les også: DnB NOR-siktet er løslatt