Hopp til innhold

– Matvareprisene vil forbli høye

Ekstrem tørke har ført til råvarepriser på mat som er nær rekordhøye nivåer. Men de høye prisene er likevel godt nytt for noen av verdens fattige, mener redaktør for råvarer Javier Blas i Financial Times.

Javier Blas, redaktør for råvarer i Financial Times

Financial Times-redaktør Javier Blas er ekspert på råvarepriser, og mener dårlig vær det kommende året er den største trusselen for prisnivået på internasjonale matvarer.

Foto: Johan B. Sættem

Tørke i USA og Øst-Europa har ført til sviktende avlinger, og at prisene på mat er nær rekordhøye nivåer.

Ole Gjølberg, leder for Norsk senter for analyse av råvaremarkeder

Ole Gjølberg, leder for Norsk senter for analyse av råvaremarkeder ved Handelshøyskolen UMB.

Foto: Johan B. Sættem

Internasjonale matvarepriser har doblet seg de siste ti årene. Ingenting tyder på at matvareprisene vil falle i tiden som kommer, sier Javier Blas, som er redaktør for råvarer i Financial Times.

– Matvareprisene vil trolig holde seg på høye nivåer i overskuelig fremtid. Vi kommer ikke tilbake til de lave prisene som vi hadde for 10-15 år siden, sier Blas til NRK.no.

– Godt nytt for noen av verdens fattige

Han er ikke enig i at vedvarende høye priser er entydig negativt for verdens fattige, fordi mange av de fattige er bønder som tjener på økte matvarepriser.

– Det er dårlige nyheter for fattige som lever i byer i Afrika sør for Sahara og i Asia, men det er godt nytt for bøndene i de samme landene, fordi de for første gang tjener gode penger på sine avlinger, sier Blas.

Han mener været er jokeren som avgjør hvorvidt matvareprisene vil gjøre nye hopp.

Slik har matvareprisene utviklet seg de siste tiårene

Slik har matvareprisene utviklet seg de siste tiårene

Matvareprisene falt med en tredel fra 1980 til 2002. De siste ti årene er prisnivået imidlertid doblet.

Foto: Kilde: Financial Times/US Dept of agriculture

– Avhengig av godt vær

Verdens matvareproduksjon er avhengig av godt vær det nærmeste året, for å hindre at prisene på nytt løper løpsk mener Financial Times-redaktøren. Han viser blant annet til at tørken i USA har vært den verste på 50 år. Det har rammet produksjonen av mais knallhardt.

Også matvareproduksjonen i svartehavsregionen, i Russland, Kasakhstan og Ukraina har vært hardt rammet av tørken.

– Det er ikke sannsynlig, men dersom det på nytt blir kraftig tørke det kommende året, vil prisene øke kraftig på grunn av lavere tilbud, sier Blas, som samtidig sier at godt vær og gode avlinger vil senke prisene.

– Varig høyere matvarepriser

Ole Gjølberg leder Senter for analyse av internasjonale råvaremarkeder ved Handelshøyskolen UMB.

Han deler oppfatningen om at tiden med lave råvarepriser på mat er over for godt.

– Det ser ut til at vi får varig høyere matvare- og råvarepriser i forhold til prisene for 10-15 år tilbake, sier Gjølberg.

– Men nå er vi ikke så langt unna rekordhøye nivåer. Betyr det at verden må venne oss til så høye råvarepriser på mat?

– Det kan nok hende at prisene går noe ned, og at vi nå har en lokal topp, men jeg tror vi må venne oss til at råvareprisene de nærmeste årene vil være klart høyere enn det de var for 10-15 år siden, sier Gjølberg.

Han sier at den viktigste årsaken til dette er befolkningsveksten i verden samt at velstanden i folkerike land i Asia fører til at mange legger om kostholdet, noe som fører til økt etterspørsel etter blant annet kjøttprodukter.

I tillegg fører økte priser på innsatsfaktorer som eksempelvis olje til økte matvarepriser.