NRK Meny
Normal

– Likelønnstillegg er lovstridig

Likestillingsombudet har nå slått fast at likelønnstillegg som ble gitt ved lønnsoppgjøret i fjor, strider mot likestillingsloven. Mannen som klaget fikk rett. Han ble kjønnsdiskriminert.

Likelønn

Likestillingsombudet mener at likelønnstillegg bryter med likestillingsloven.

Foto: Jon Eeg, NTB / Scanpix

Det var professor Per Morten Schiefloe ved NTNU i Trondheim som klaget da kvinnelige kolleger fikk et lønnstrinn mer enn mennene.

– Skaper motsetningsforhold

– Hvis du i en slags misforstått likestillingstilnærming gir kvinner mer lønn enn menn bare fordi de er kvinner, så etablerer du også et objektivt motsetningsforhold mellom kvinnelige og mannlige kolleger.

– Det tjener jo ingen. Det er å la likestillingspendelen ikke stoppe ved likestilling, men slå ut til å diskriminere menn, sier Schieflo.

Han fikk medhold av Likestillingsombudet, som skriver at universitetet brøt likestillingsloven

Saken kan ankes, men forhandlingsleder i Akademikerne stat, Rikke Ringsrød, tror ikke det hjelper stort.

– God sak

– Jeg tror at han har en god sak. Problemet er jo at arbeidsgiveren ved NTNU i Trondheim også har vært nødt til å følge sentrale føringer som kommer fra flertallet ved bordet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Personalsjef Arne Kristian Hestnes ved NTNU følte seg fanget av sentrale lønnsavtaler om likelønn da tilleggene ble gitt i fjor.

– Den sterke sentrale føringen om at kvinner skal prioriteres er veldig vanskelig å håndtere lokalt, og legger veldige skarpe føringer på vår handlingsfrihet.

Bør ut av sentrale avtaler

I dag starter lønnsforhandlingene i staten, og forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne sier at Likestillingsombudets uttalelser viser at slike tillegg bør ut av de sentrale avtalene.

– Det har vært total skivebom i forhold til de sentrale føringene som flertallet i staten har besluttet. I dag sliter man lokalt med å bruke pengene fordi kvinner i disse stillingskategoriene allerede tjente bedre enn sine mannlige kolleger.

– Igjen er det noe med å tro at sentrale grep løser ulike utfordringer lokalt. Det betyr ikke at ikke kvinner noen steder tjener mindre, men da må man tilpasset tillegget til lokale forhold. Jeg mener at vi ikke kan klare å gjøre det i departementet, sier Rikke Ringsrød.