NRK Meny
Normal

– Har kun hatt sporadisk kontakt med Olsø

Styremedlem i Entra Kjetil Fjerdingen avviser at hans forhold til Rune Olsø har skadet habiliteten hans i valg av sistnevnte som direktør i selskapet.

Ketil Fjerdingen og Rune Olsø

Rune Olsø og Ketil Fjerdingen har hatt med hverandre å gjøre, men ikke nok til at Fjerdingen mener han er inhabil.

Foto: Entra Eiendom/Arbeiderpartiet

Jan Fridthjof Bernt som er jussprofessor ved Universitetet i Bergen og spesialist på forvaltningsrett, sa i dag at Rune Olsø kan miste jobben som administrerende direktør i Entra dersom ett av styremedlemmene er inhabil .

Under styremøtet 26. september i år var styremedlemmet Kjetil Fjerdingen en av dem som stemte for ansettelsen av Olsø. Han skal også ha ringt flere av de andre styremedlemmene i forkant for å overbevise dem om at Olsø var rett mann for jobben.

– Hvis vi forutsetter at det var inhabilitet her, så vil styret stå ganske fritt til å vurdere om de vil oppheve ansettelsesvedtaket siden det er ugyldig, utdyper Bernt til NRK.

– Ingen privat relasjon

Kjetil Fjerdingen avviser i en e-post til NRK at han har hatt et forhold til Olsø som kan ha gjort ham inhabil.

– Rune Olsø var for noen år tilbake, mange år før jeg ble styremedlem i Entra, en aktiv og sentral aktør i byutviklingspolitikken i Trondheim. Jeg har i den forbindelse hatt flere møter med ham, i likhet med andre politikere, skriver Fjerdingen og legger til:

– Jeg tillater meg å anta at denne kontakten ikke skilte seg fra arbeidet til enhver annen eiendomsutvikler.

Fjerdingen sier han utover dette kun har hatt sporadisk kontakt med Olsø, også i sosial sammenheng, som styremedlem i Entra og gjennom sitt engasjement i styret i filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

– Jeg har ikke private eller økonomiske relasjoner som tilsier inhabilitet. Undertegnede har for øvrig ingen tilknytning til noe politisk parti, skriver Fjerdingen.

– Ikke som å sette opp en garasje

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener man må stille strengere habilitetsspørsmål ved profilerte ansettelser.

Foto: NRK

Jan Fridthjof Bernt mener det i saken om Entra-ansettelsen er spesielt viktig å stille strenge krav til habiliteten.

– Det er en veldig betydningsfull stilling med høy lønn. Her må vi stille strengere krav enn vi ville gjort til en som søkte om å få satt opp en garasje, sier Bernt.

Han mener man burde vært bedre forberedt på at habilitetsspørsmål kunne dukke opp i denne saken, og har inntrykk av at det har blitt tatt for lett på.

– Dette er et spørsmål om tillit og å kunne føle seg sikker på at avgjørelsen er truffet uten at det er trukket inn ulovlige eller usaklige sidehensyn, sier Bernt.

Han viser til at habilitetsspørsmål knyttet til de folkevalgte har vært mye på dagsorden det siste året.

– Får vi for mange slike saker kan det lett svikte den alminnelige tilliten til vårt politiske apparat. Og det har vi egentlig ikke råd til, sier Bernt.