Normal

– Håper at regjeringen viser mot i budsjettet

Næringslivets organisasjoner har store forventninger til kutt i skatter og avgifter i det endrede statsbudsjettet som legges frem klokka 10.00, og mener regjeringen på forhånd har spent buen høyt.

Kristin Skogen Lund, president i NHO

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener at regjeringen må tørre å prioritere om budsjettpengene i Høyre-FrP-regjeringens tillegg til statsbudsjett for 2014.

Foto: Marte Garmann Johnsen/Telenor

Etter åtte år med rødgrønt styre har næringslivet store forventninger til tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som legges frem klokka 10.00.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO sier at hun forventer et budsjett som tydelig viser at statens pengebruk vris mer fra forbruk og over til investeringer.

NHO-sjefen håper at regjeringen kommer med tydelige prioriteringer - og endrer på statsbudsjettet som Sigbjørn Johnsen la frem i midten av oktober. Hun sier at organisasjonen innser at regjeringen «ikke kan gjøre alt » på så kort tid som de har hatt på sitt justerte budsjett.

– Skal du endre må du også tørre å ta noe bort. Alle kan ikke bare få mer, uten at andre får mindre. Det handler om politiske valg og politisk mot. Vi håper at regjeringen har politisk mot til å ta de valgene, sier Skogen Lund.

NHO mener at det er svært viktig at det allerede nå kommer prioriteringer i budsjettet som tar hensyn til at Norge på flere felt har konkurranseulemper i forhold til mange andre land.

– Vi er verdens dyreste land, og da må vi være best på kunnskap. Vi må investere i kunnskap og utdanning. Vi trenger fagarbeidere og med det lærlingtilskudd. Dette er investeringer som er nødvendig, sier hun.

Vil ha kutt i formuesskatten nå

I den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014, ble selskapsskatten som alle bedrifter betaler av eget skattepliktig overskudd kuttet fra 28 til 27 prosent.

Men i NHO er det ingen som gråter dersom Høyre-FrP-regjeringen kutter ut denne reduksjonen som Sigbjørn Johnsen kom med i sitt siste budsjett som finansminister, og heller prioriterer kraftige kutt i formuesskatten.

Lars Erik Sletner, administerende direktør i Bedriftsforbundet

Administrerende direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet mener at regjeringen allerede nå må komme med en troverdig plan for å fjerne næringslivets mest forhatte skatt.

Foto: Johan B. Sættem

– Formuesskatten er diskriminerende. Den belastes bare norske eiere og blir en direkte ulempe for en gruppe vi burde heie frem. Selskapsskatten rammer tross alt alle likt, og derfor mener vi formuesskatten er ekstra skadelig, sier hun.

– Og NHO mener at regjeringen allerede i dette budsjettet må komme med kutt i formuesskatten?

– Ja, og det vi håper å se er at regjeringen reduserer satsen, og ikke bare øker bunnfradraget. Det er det som virkelig vil monne for de som driver bedrifter i Norge, sier hun.

I tillegg håper NHO at regjeringen finner penger i budsjettet til å redusere arveavgiften og helt fjerne den i løpet av et par år.

– Forventer at arveavgiften fjernes

Den rødgrønne har regjeringen har, i løpet av årene den har styrt, økt bunnfradraget i formuesskatten til 1 million for 2014. Men det monner lite for dem som eier bedrifter, mener næringslivets organisasjoner.

Også Bedriftsforbundet, som representerer mange av landets små og mellomstore bedrifter, har store forventinger til regjeringens tilleggsproposisjon.

– Vi forventer at arveavgiften fjernes, og vil ha en forpliktende plan for fjerning av formuesskatten gjennom den kommende fireårsperioden, sier administerende direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet.

– Hvorfor er næringslivet så veldig opptatt av formuesskatten?

– Det er en særnorsk skatt på privat norsk eierskap, noe som stiller særskilte krav til avkastning for norske eiere. I tillegg må den betales uavhengig om bedriften går med overskudd eller underskudd. Det synes vi er helt feil, sier Sletner.

Også Bedriftsforbundet mener at det er viktigere at det kuttes i formuesskatten enn det kuttet som den rødgrønne regjeringen gjorde i selskapsskatten, i sitt forslag til statsbudsjett for 2014.

– Regjeringen har spent buen, og vi forventer at det kommer betydelige lettelser på skatt og også at det gjøres klare grep i forhold til en mer fleksibel arbeidsmiljølov, sier han.