– Faren for renteøkning redusert

Resultatet fra stresstestingen av europeiske banker ga et bedre resultat enn forventet, og norske bankkunder kan puste ut.

Bjørn Skogstad Aamo, direktør i Finanstilsynet

- Med dette resultatet er faren for en norsk renteoppgang vesentlig redusert, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i Finanstilsynet.

Foto: Johan B. Sættem

Det mener Finanstilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo etter at resultatet fra testingen av 91 europeiske banker er klart.

Det ble i kveld klart at fem spanske, én tysk og én gresk bank ble veid og funnet for lett da EUs banktilsynskomité testet europeiske bankers evne til å takle dårlige økonomiske tider.

Ingen innvirkning på norsk rente

Skogstad Aamo sier i NRK Dagsnytt 18 at antallet er positivt i forhold til forventningene markedet hadde.

Se innslag fra Dagsnytt 18

På forhånd var det frykt også i Norge for at et dårlig resultat fra stresstesten ville kunne påvirke også norske forbrukere. Et dårlig resultat ville kunne ført til økt rente i pengemarkedet mellom bankene - noe som også ville ført til økt rente for norske banker, og dernest norske bankkunder.

- Med dette resultatet er faren for en norsk renteoppgang vesentlig redusert, sier direktøren i Finanstilsynet.

Spania-stryk som forventet

Pål Ringholm, Analysesjef kreditt i First Securities

Markedet har fortsatt en utfordring når det gjelder likviditet, sier Pål Ringholm, som er analysesjef i First Securities.

Foto: First Securities

Analysesjef Pål Ringholm i First Securities er ikke overrasket over funnene, og viser til at både Spania og Hellas har hatt store økonomiske problemer over lengre tider. Den tyske banken som er felt (Hypo) er allerede nasjonalisert.

Skogstad Aamo viser til at Spania er det landet i Europa som har hatt den sterkeste nedgangen i eiendomsmarkedet.

- Spanjolene vil faktisk si at dette var bedre enn forventet.

Norske banker utenfotr risiko

Alle åtte nordiske bankene som var med i testen besto - også Swedbank og SEB, som har hatt store utfordringer på Baltikum. Ingen norske banker ble testet.

Skogstad Aamo sier at de ikke så noe behov for at norske banker skulle være med i testen siden de ikke hadde kjøpt noen obligasjoner fra, eller gitt lån til Hellas eller andre kriserammede europeiske land.

- Norske banker er ikke veldig aktive ute i Europa, de opererer ikke med den type risiko som man skulle se spesielt på, nemlig handel med Sør-Europa, pluss at norske banker i utgangspunktet er solide, sier han.

Store utfordringer fremdeles

Ringholm sier at erfaringene fra USA er at slike stresstester er at åpenheten fører til lettere trykk mot bankene og mindre mistenksomhet i markedet.

- Dette gir det lettere for bankene å låne penger fra nasjonale pensjonskasser og investorer, samt at de er tryggere overfor hverandre, sier han.

Men alt er ikke bare fryd og gammen.

- I mange av de utsatte landene er det nasjonalstaten, med sin svekkede finansielle situasjon, som er garantist for bankene. Den usikkerheten vil vi fortsette å ha i markedet, sier han, og peker på utfordringen fremover:

- Problemet for europeiske banker framover er at de må låne og refinansiere 17.000 milliarder norske kroner innen utgangen av 2013 i markedet, samtidig som også nasjonalstatene skal hente mer kapital. Likviditetsutfordringen vil fortsatt eksistere i markedet.