NRK Meny
Normal

– Økningen av smugling i kroppen er en skummel trend

Tollbeslag av hasj og marihuana skyter i været. Det er avdekket over tre ganger så mye i år som ved samme periode i fjor. Den skumleste trenden er derimot smugling inne i kroppen.

Innvendig smugling - montasje

Den store økningen i beslag av innvendig smugling bekymrer tollvesenet

Foto: Tollvesenet

Så langt i år har tollerne avdekket nær 700 kilo hasj og marihuana mot 205 kilo på samme tid i 2010. I tillegg har tollerne beslaglagt 16 000 frø til dyrking av narkotika.

Ved 38 anledninger ble personer tatt på grensa for å ha svelget narkotikaen i et forsøk på å smugle stoffene inn i Norge. I samme periode i fjor ble 33 personer tatt for innvendig smugling.

Bjørn Røse

Direktør i Tollvesenet, Bjørn Røse, synes den økende trenden av innvendig smugling er illevarslende.

Foto: Toll- og avgiftsdirektoratet

– Dette er en skummel trend. Kun fem år tilbake i tid hadde vi rundt fem til ti innvendige beslag årlig, nå kan tallet nærme seg 80, sier toll- og avgiftsdirektør, Bjørn Røse til NRK.no.

Smugler hasj innvendig

Før var det mer vanlig å smugle tyngre stoffer, som heroin og kokain innvendig, men nå forteller direktøren at de ser flere og flere tilfeller av hasj.

Stoffene pakkes i plastikk og sveises igjen før de svelges. De innvendige beslagene ligger på rundt et halvt til ett kilo.

– Det er vanskelig å oppdage, og derfor er det en skummel trend, sier Røse.

Ifølge Røse er fortjenesten av ett kilo hasj solgt på gata, noe av grunnen til at stadig flere tar sjansen på å smugle hasj innvendig.

– Ett kilo hasj har en gateverdi på omtrent 100.000 - 150.000 kroner, og da øyner smuglerne fortjeneste også på dette produktet, sier Røse.

Nedadgående trend

Antall beslag av de tyngre narkotiske stoffene som heroin og amfetamin går ned, mens beslaget av marihuana og hasj har økt betraktelig, viser ferske tall fra Tollvesenet.

Men selv om beslagene viser en økning av de lettere stoffene, mener toll- og avgiftsdirektøren at hasjtrenden i Norge er på vei ned.

– Det er komplisert, men beslagene vi gjør varierer veldig fra halvår til halvår. I år har vi vært både heldige og dyktige, sier Røse til NRK.no.

– Den langsiktige trenden viser at hasjbruk i Norge er nedadgående, og at den norske narkotikapolitikken er god. Jeg kommer nylig fra et møte i Europa, og også her viser ferske statistikker at bruk av hasj i verdensdelen går ned, sier Røse.

Han mener man bør fokusere på de langsiktige og positive trendene.

Cannabisplante

Så langt i år har tollerne avdekket nær 700 kilo hasj og marihuana mot 205 kilo på samme tid i 2010.

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Mildere straff

I går foreslo en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe at personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd skal tilbys motivasjonssamtaler og intervensjonsprogram i stedet for bøter.

Arbeidsgruppa har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Motivasjonssamtalene er rettet mot personer som kun har brukt narkotika noen få ganger, og arbeidsgruppa mener én til tre samtaler vil være med på å gi en preventiv effekt.

Rekordbeslag av sigaretter

I første halvår 2011 har tollerne også beslaglagt 4,7 millioner sigaretter. Dette er den største mengden som er beslaglagt de fem siste åra. Også beslaget av smugleralkohol har økt i den nevnte perioden.

I alt ble 270.000 liter alkohol forsøkt smuglet inn, 210.000 liter av dette var øl.

– Dette er organisert og profittmotivert smugling. Det er ikke uvanlig at tollerne avdekket partier på 2 000-3 000 liter øl, og ofte finner tollerne både brennevin, vin og øl i smuglernes kjøretøy, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i en pressemelding.

Smugling

Denne personen ble hanket inn med litt før mye vin.

Foto: Tollvesenet

Mange nasjoner involvert

De fleste beslagene blir gjort på norske flyplasser, men de største beslagene gjør politiet og tollvesenet langs landeveier eller på sjøen.

Heroinet som smugles til Norge kommer oftest fra Afghanistan, via Øst-Europa, mens hasjen som kommer til landet for det meste dyrkes i Marokko.

Langs grensene blir, ifølge tollvesenet, alle slags folk stoppet, men i Trøndelag har man den siste tida opplevd en økning av østeuropeiske smuglere.

– Polakker og østeuropeere har vært et økende problem langs trøndelagsgrensene i den senere tid, bekrefter avdelingssjef for grensekontroll i Midt-Norge, Hilde Pettersen Ruud.

Nye hunder gir valuta for penga

En ny satsning har også gitt avkastning for grensevokterne. Tollens tre nye valutahunder har snust seg fram til 31 millioner ulovlige kroner.

Dette er fire millioner kroner mer enn i rekordåret 2010.

Motivasjonen for å ta lovbryterne blir kanskje ikke mindre av de nye reglene som sier at Tollvesenet kan inndra 20 prosent av beløpet i overtredelsesgebyr. Hvis tollerne mistenker at pengene stammer fra straffbare handlinger, blir hele beløpet holdt tilbake.

Valutahund

Tre nye valutahunder har bidratt til at tollen har beslaglagt fire millioner kroner mer i ulovlig valuta.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Farlige leker og lønnsomme kopivarer

Toll- og avgiftsdirektøren trekker også fram en kanskje mer ukjent del av tollbeslagene. Så langt i år har tollerne beslaglagt 145 000 piratvarer med en salgsverdi på 30-40 millioner kroner.

– Handelen med piratvarer er den raskest voksende formen for økonomisk kriminalitet på verdensbasis. Den betyr bortfall av betydelige statsinntekter, rammer arbeidsplasser, svekker det seriøse næringslivet og kan medføre fare for liv og helse, poengterer Bjørn Røse.

Det man kanskje først og fremst forbinder med piratkopier er falske vesker og t-skjorter, men produktene som forfalskes blir stadig mer avanserte.

– Vi gjør beslag av både legemidler og bilutstyr. Dette er varer som kan utgjøre en trussel helsemessig, og er en fare for personer, sier Pettersen Ruud til NRK.no.

Tollvesenet har også beslaglagt 142 500 artikler klassifisert som miljøfarlig avfall. Beslagene omfatter blant annet leker som ikke er CE-merket.