– Binder renta på feil tidspunkt

Tall fra SSB viser at stadig færre nordmenn binder renta på boliglånet. – Men det er billig å forsikre seg mot rentehopp i dag, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities, har regnet på hvilke perioder fastrente har vært gunstig de siste tiårene.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Kun 5,7 prosent av kundene i norske banker har bundet renta på boliglånet sitt. Andelen har vært fallende de siste 6 kvartalene , viser tall SSB offentliggjorde onsdag.

– I Norge er det slik at nesten ingen binder renta når den flytende renta er lav, fordi det føles dyrt. Det er akkurat det motsatte av det man bør gjøre, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Han mener at det kan være lønnsomt å binde boliglånsrenta i dag, og at det er en risiko for at de flytende rentene de neste fem årene i snitt vil ligge høyere enn fem års fastrente.

Shakeb Syed, makroøkonom i Handelsbanken

- Det at så mange velger flytende rente gjør mange husholdninger mer sårbare for renteøkninger, sier Shakeb Syed, makroøkonom i Handelsbanken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Men det viktigste er at fastrentene i dag er så lave at det er billig å forsikre seg mot fremtidige rentehopp, sier Andreassen.

Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken er enig.

– Selv om vi har fått en oppgang i fastrentene er det ikke noe dumt nivå å binde på nå for å sikre seg mot rentehopp. Fastrentene ligger på et lavere nivå enn det vi har vært vant til historisk, sier Syed.

Spår at boliglånsrenta vil dobles på få år

Statistisk sentralbyrå forventer at boliglånsrentene vil stige mye de nærmeste årene, og at boliglånsrentene vil ligge på 7,5 prosent i løpet av 2014 .

I følge finansportalen.no ligger de billigste 5-års fastrentelånene nå på 4,5 prosent effektiv rente, mens billigste flytende lånerente er 3,2 prosent.

Siden 2004 har andelen som har bundet boliglånsrenta ligget mellom 4 og 11 prosent. Aller lavest var andelen fastrentelån blant husholdningene i kvartalet da finanskrisen traff med full kraft høsten 2008. Da var styringsrenta fra Norges Bank 5,75 prosent. I dette kvartalet hadde færre enn 1 av 20 valgt fastrente.

– Taper normalt på å binde boliglånsrenta

Redaksjonssjef Geir Ormseth i bladet Dine Penger sier til NRK at man normalt kan forvente å tape 0,5 prosentpoeng i året på å binde boliglånsrenta. Det tilsvarer 5000 kroner før skatt for hver million man har i boliglån.

Geir Ormseth, redaksjonssjef Dine Penger

Geir Ormseth, redaksjonssjef Dine Penger

Foto: Sjur Jansen

Det finnes ingen fasitsvar på dette. Men de fleste ekspertene regner med at man normalt må betale en risikopremie for å binde renta, sier Ormseth.

En gjennomgang Harald Magnus Andreassen har gjort for NRK, viser at boliglånskundene normalt taper på å binde lånerenta. Han har da sammenlignet faste 5-årsrenter med pengemarkedsrentene de siste tiårene.

– Unntakene er dersom du bandt boliglånsrenta for fem år i perioden fra 1997 til sommeren 1999, og i perioden fra slutten av 2004 til september 2005, sier Andreassen.

Grunnen til at rentebindingen lønte seg i disse periodene, var at den flytende markedsrenta i snitt lå høyere enn fastrenta i femårsperioden etter rentebindingen.

Gevinsten ved å binde renta i perioden 1997-sommeren 1999 utgjorde i underkant av ett prosentpoeng årlig. Med andre ord kunne man tjene i underkant av 10000 kroner årlig før skatt ved å binde renta på et lån på 1 million kroner i denne perioden.

I den lønnsomme rentebindingsperioden på 2000-tallet utgjorde gevinsten om lag 2500 kroner før skatt, dersom man i denne perioden hadde bundet renta på 1 million kroner.