885 millioner i underskudd for SAS

SAS hadde et underskudd før skatt på 885 millioner kroner i tredje kvartal. Tapet skyldes i stor grad engangsutgifter, ifølge selskapet.

Boeing 737-783 fra SAS

På grunn av gigantiske bøter leverte flyselskapet SAS i dag et underskudd på nesten 900 millioner kroner for 3. kvartal.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Reporter: Trond Lydersen.

Det meste av underskuddet skyldes at selskapet er dømt til å betalte to store bøter.

I går ble SAS Cargo bøtelagt av EU-kommisjonen for ulovlig prissamarbeid på flyfrakt. , og i oktober ble SAS dømt til å betalte Norwegian 175 millioner kroner for industrispionasje.

Fungerende konsernsjef John Dueholm sier SAS nå ønsker å legge disse bøtene bak seg og bruke energien på å se fremover, melder E24.no.

Men både fungerende konsernsjef John S. Dueholm og finanssjef Mats Lönnqvist understreket, da 3. kvartals resultater ble kommentert i Stockholm onsdag, at det fortsatt er skjær i sjøen, skriver NTB.

Prispresset er stadig stort, og det må arbeides videre med kostnadssparende tiltak. Det gjenstår å spare vel 2,5 milliarder norske kroner i CORE-prosjektet som varer ut 2011.

Like etter at Oslo Børs åpnet, sank SAS-aksjene som en stein. Kl. 09.30 ble aksjen handlet for 21,70 kroner - ned 6,45 prosent i forhold til kursen i går kveld.

Askesky

Sett bort ifra engangsutgiftene, som ifølge SAS-ledelsen ikke kom som noen overraskelse, viser kvartalstallene et overskudd på 335 millioner kroner, skriver NTB. Selskapet omsatte for 10,7 milliarder svenske kroner.

Utgiftene til engangspostene var i hovedsak ventede, skriver konsernsjefen i en kommentar til kvartalsrapporten.

Også forrige kvartal tapte SAS mye penger. Underskuddet var da på 600 millioner kroner før skatt. SAS ga askeskyen fra Island skylden for de dårlige tallene.

– Stengingen av luftrommet påvirket resultatet i andre kvartal betydelig, og rammet våre kunder i stor grad, opplyste den nå avgåtte SAS-direktøren Mats Jansson.

Anker boten

SAS mener boten de ble ilagt i går av EU-kommisjonen på 565 millioner kroner er for streng, og anker avgjørelsen fra EU-kommisjonen.

De bekreftet på sin side at selskapets interne regelverk har blitt brutt, men mener de ikke har vært del av et internasjonalt kartell.

– Vi har samarbeidet fullt og helt med EU-kommisjonen gjennom hele etterforskningen, og i litt mer enn fire år har vi vært uenige i EU-kommisjonens syn om at SAS Cargo har vært del av et globalt kartell, skrev juridisk direktør Mats Lönnkvist i SAS i en pressemelding i går.

Reddet i februar

SAS har fløyet inn til et nullresultat i høst, og har over tid levert svake tall. I februar mottok selskapet fem milliarder svenske kroner for å sikre driften,

Et knapt år i forveien stilte selskapets eiere opp med seks milliarder kroner.

50 prosent av SAS er eies i dag av den svenske, danske og norske stat. Norges eierandel er på 14,3 prosent.

Norske skattebetalere betalte dermed over 1,2 milliarder kroner til det kriserammede selskapet i løpet av ett år.

Daværende næringsminister Trond Giske uttalte da at SAS skal være konkurransedyktige mot det han kaller de store, seriøse aktørene i flymarkedet.

Ni måneder

SAS-konsernet har i de ni første månedene en omsetning på 26 milliarder norske kroner, et nivå som er vel 3,8 milliarder kroner lavere enn for den samme perioden i 2009.

Nettoresultatet før skatt ble på minus 2,24 milliarder norske kroner, mot 1,64 milliarder norske kroner i samme nimåneders periode i fjor.

Engangsutgiftene er så langt i år talt opp til 1,64 milliarder norske kroner, hvorav altså 1,2 milliarder norske kroner ble utgiftsført i 3. kvartal.

Under presentasjonen av utviklingen i de forskjellige markedene ble det pekt på det prispresset som blant annet Norwegian representerer for SAS, skriver NTB.

Også under presentasjonen av konsernets enhetsomkostninger ble Norwegian trukket fram som den sterke konkurrenten