Hopp til innhold

50 milliarder rikere

Norske skipsredere har økt formuene sine med 50 milliarder kroner det siste året. Det er mer enn tre ganger så mye som de må betale i tilbake i skatt.

Et av skipene til Solstad rederi
Foto: NRK

Ifølge beregninger Økonomisk Rapport har gjort på bakgrunn av tall i Kapital, har de 42 rikeste norske skipsrederne økt formuen sin med 50 milliarder kroner, bare det siste året.

De neste ti årene må rederiene totalt betale 14 milliarder kroner i utsatt skatt til staten.

- Rederiene får gunstigere skattevilkår enn noen annen gruppe i Norge, og det blir nesten provoserende at næringen likevel gir uttrykk for sterk misnøye, sier statssekretær Geir Akselsen i Finansdepartementet.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Marianne Lie, sier til NRK at flere rederier kan bli tvunget til å selge skip for å betale skatteregningen.

- Flere av selskapene vil få en så lav egenkapital at de vil være tvunget til å foreta dramatiske vurderinger for sin fremtidige virksomhet, sier Lie.

Men en undersøkelse Økonomisk Rapport har gjennomført, viser at ingen av landets 30 største rederier har planer om å selge skip eller sparke ansatte som en følge av den nye rederibeskatningen.