50 milliarder rikere

Norske skipsredere har økt formuene sine med 50 milliarder kroner det siste året. Det er mer enn tre ganger så mye som de må betale i tilbake i skatt.

Et av skipene til Solstad rederi
Foto: NRK

Ifølge beregninger Økonomisk Rapport har gjort på bakgrunn av tall i Kapital, har de 42 rikeste norske skipsrederne økt formuen sin med 50 milliarder kroner, bare det siste året.

De neste ti årene må rederiene totalt betale 14 milliarder kroner i utsatt skatt til staten.

- Rederiene får gunstigere skattevilkår enn noen annen gruppe i Norge, og det blir nesten provoserende at næringen likevel gir uttrykk for sterk misnøye, sier statssekretær Geir Akselsen i Finansdepartementet.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Marianne Lie, sier til NRK at flere rederier kan bli tvunget til å selge skip for å betale skatteregningen.

- Flere av selskapene vil få en så lav egenkapital at de vil være tvunget til å foreta dramatiske vurderinger for sin fremtidige virksomhet, sier Lie.

Men en undersøkelse Økonomisk Rapport har gjennomført, viser at ingen av landets 30 største rederier har planer om å selge skip eller sparke ansatte som en følge av den nye rederibeskatningen.