NRK Meny
Normal

50 000 000 reiste med toget

I fjor reiste 50,4 millioner passasjerer med NSBs persontog, mens mer enn dobbelt så mange reiste med NSB buss. Årsresultatet for statsbanene endte på 545 millioner kroner.

Nordlandsbanen
Foto: Ola Helness / NRK

I fjor reiste 50,4 millioner passasjerer med NSBs persontog. Det er en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med året før. Og staten tjente enda mer enn i fjor.

Flere reiser lengre

Målt i personkilometer er veksten på 8,5 prosent, opplyser NSB. Ifølge selskapet velger flere og flere toget når de skal reise langt. Passasjerveksten i NSBs regiontog er høy, det er vekst i salg av interrailbilletter, og reiseselskapene melder at de har høy etterspørsel etter charterreiser med tog som ble introdusert i løpet av året.

Dobbelt så mange tar NSB-buss som NSB-tog

NSBs busser fraktet i fjor 111 millioner reisende mot 103,6 millioner i 2006, en vekst på 7,1 prosent.

Til sammenligning viser tall fra Transportøkonomisk Institutt at det anslagsvis ble gjennomført 11 millioner flyreiser i 2007, opp fra 10,2 millioner i 2006 og 9,5 millioner i 2005.

380 millioner til statens lommer

Også økonomisk ble fjoråret et greit år for det gamle statsselskapet. Årsresultatet endte på 545 millioner kroner, en bedring på 34 millioner kroner fra året før.

Av dette forsynte staten som eier seg av 380 millioner kroner i utbytte.

Samlet er driftsresultatet for konsernet 731 millioner kroner, som er 63 millioner kroner bedre enn fjoråret.

NSB-konsernets omsetning steg med 9 prosent i 2007 til 10 milliarder kroner.