450 millioner i Terra-boet

Bostyret i Terra Securities har så langt registrert aktiva på rundt 450 millioner kroner mens de samlede krav ligger på rundt 900 millioner kroner. Det er ikke nok penger til å dekke kommunenes krav.

Nordlands-ordførere
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det kan ikke utelukkes at bobehandlingen vil vise et overskudd, men alt avhenger av hvilke krav som blir godkjent og hvilke som blir avvist, sier bostyrer Jon Skjørshammer til NTB.

Jon Skjørshammer
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Kommunene krever 700 millioner

Det største kravet på 687 millioner kroner kommer fra de såkalte Terra-kommunene. Krav fra andre Terra-kunder som fikk sine forretninger avbrutt da styret i selskapet begjærte oppbud, ligger på anslagsvis 150 millioner kroner.

I tillegg kommer krav fra ansatte om lønn og bonus pluss en del leverandørkrav. På aktivasiden utgjør oppgjøret med Citibank 172 millioner av de 450 millionene som er registrert.

Kommunenes krav er uprioritert

Etter en konkurs er det noen krav som er prioriterte, slik at de betales ut først. Er det ikke mer penger i kassen til alle uprioriterte krav, utbetales mindre beløp til de uprioriterte kravene.

Bostyrets utgifter dekkes først, sammen med lønn og bonuser til de ansatte. Kommunene står dermed lenger bak i køen av kreditorer.