3,8 milliarder til samferdsel

Mer penger til veier, jernbane og gang og sykkelveier skal sikre nye arbeidsplasser landet rundt.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete får 3,6 milliarder i ekstra bevilgninger i dagens krisepakke.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Samferdsel er ett av de sterkeste prioriteringsområdene i regjeringens tiltakspakke for økonomien som legges frem klokken 11 i dag.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veier, mer penger til jernbanen, og økte bevilgninger til gang- og sykkelstier.

LES: Grønn profil på krisepakken

Totalt legger regjeringen 3,8 milliarder kroner ekstra på bordet i ulike samferdselstiltak. I budsjettet for 2009 ligger det inne 28 milliarder, og de 3,8 kommer i tillegg til dette. Dermed ligger det an til en økning på 13 prosent i bevilgningene til samferdsel inneværende år.

1,3 milliarder til jernbanen

- Kommunesatsingen på 6,4 milliarder og samferdselsatsingen på 3,6 milliarder kroner er nok de to viktigste og største områdene i tiltakspakken, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK.

De 1,3 milliarder kronene ekstra til jernbanen kommer i tillegg til bevilgningene på 8,8 milliarder som som allerede ligger inne i statsbudsjettet for 2009.

2,3 milliarder skal gå til veiformål, hvorav 0,8 mrd til drift og 1,5 mrd til investeringer.

I tillegg legges det opp til å bruke 0,5 mrd på gang- og sykkelveier, og 400 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselstiltak over hele landet

Det viktigste regjeringen vil oppnå med dagens tiltakspakke er å sikre eksisterende jobber og skape nye arbeidsplasser.

- Mindre samferdselstiltak blir spredt over hele landet på samme måte som også arbeidsledigheten nok blir spredt over hele landet, sier Navarsete.