NRK Meny
Normal

3,8 milliarder til samferdsel

Mer penger til veier, jernbane og gang og sykkelveier skal sikre nye arbeidsplasser landet rundt.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete får 3,6 milliarder i ekstra bevilgninger i dagens krisepakke.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Samferdsel er ett av de sterkeste prioriteringsområdene i regjeringens tiltakspakke for økonomien som legges frem klokken 11 i dag.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veier, mer penger til jernbanen, og økte bevilgninger til gang- og sykkelstier.

LES: Grønn profil på krisepakken

Totalt legger regjeringen 3,8 milliarder kroner ekstra på bordet i ulike samferdselstiltak. I budsjettet for 2009 ligger det inne 28 milliarder, og de 3,8 kommer i tillegg til dette. Dermed ligger det an til en økning på 13 prosent i bevilgningene til samferdsel inneværende år.

1,3 milliarder til jernbanen

- Kommunesatsingen på 6,4 milliarder og samferdselsatsingen på 3,6 milliarder kroner er nok de to viktigste og største områdene i tiltakspakken, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK.

De 1,3 milliarder kronene ekstra til jernbanen kommer i tillegg til bevilgningene på 8,8 milliarder som som allerede ligger inne i statsbudsjettet for 2009.

2,3 milliarder skal gå til veiformål, hvorav 0,8 mrd til drift og 1,5 mrd til investeringer.

I tillegg legges det opp til å bruke 0,5 mrd på gang- og sykkelveier, og 400 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselstiltak over hele landet

Det viktigste regjeringen vil oppnå med dagens tiltakspakke er å sikre eksisterende jobber og skape nye arbeidsplasser.

- Mindre samferdselstiltak blir spredt over hele landet på samme måte som også arbeidsledigheten nok blir spredt over hele landet, sier Navarsete.