NRK Meny
Normal

2,50 i timen i lønnstillegg

Det ble sent i kveld enighet om en ny lønnsavtale for ansatte i prvat sektor.

Håndtrykk
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det ble enighet om et generelt tillegg på 2,50 kroner pr. time, og et lavtlønnstillegg på 1 krone timen.

Dette resultatet blir førende for de fleste lønnstakere her i landet, enten direkte eller inndirekte, ettersom mange lager seg en blåkopi eller bruker NHO-LO-YS-avtalene som kladd for eget lønnsoppgjør.

Etter påske er de offentlig ansattes tur, både i staten og i kommunene.

Tore Eugen Kvalheim
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Kronetilleggene tilsvarer en lønnsøkning på 4,5 prosent. LOs hovedkrav var økt kjøpekraft for alle. I tillegg ble det framsatt krav om en profil på tilleggene som tilgodeser lavtlønte.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og det ble derfor abre forhandlet om størrelsen på lønnstillegget.

Oppgjøret berører om lag 300.000 arbeidstakere.

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør startet 15. mars.