Hopp til innhold

Disse unndro mest skatt i 2012

Skatteetaten avdekket 29 milliarder kroner som var unntatt skatt i fjor. Finansnæringen er verstingen i antall kroner.

Kvitteringer

Ti av de 29 milliardene som ble unntatt skatt i 2012 kan henføres til finans og forsikringsbransjen.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Svein Kristensen

Skattedirektør Svein Kristensen.

Foto: Skatteetaten

Norske bedrifter unntok 29 milliarder kroner fra beskatningen i fjor, viser nye tall fra Skatteetaten. Det er finansnæringen som er ivrigst i forsøk på å omgå regelverket.

Fire av sakene dreier seg om beløp på over en milliard kroner.

– Vi snakker klart om skatteunndragelser og vi snakker også om skattekriminalitet, utdyper skattedirektør Svein Kristensen.

Flere gjengangere

Dagens elektroniske samfunn gjør det enklere å oppdage bedrifter som unntar skatt fra felleskassa. Fjoråret var intet unntak.

I små og store bedrifter avdekket kontrollene feil og skatteunndragelser i stor stil.

Ti milliarder, eller nesten en tredel av summen i fjor kan henføres til finans- og forsikringsbransjen.

Serveringsbransjen, bygg og anlegg og transport er også gjengangere, opplyser skattedirektøren:

– Mange prøver å unngå beskatning, og vi oppdager ulike metoder for det, men det aller meste dreier seg likevel om ulike fortolkninger av skatteloven, forteller skattedirektør Kristensen.

Vanskelig å renvaske seg

Å få skatteetaten på nakken byr på utfordringer, særlig for små bedrifter. Selv om regelverket byr på tolkninger, er det mange som står maktesløse når etaten først har bestemt seg, sier leder for bedriftsforbundet Lars Erik Sletner:

– Da kan det gå flere år før du får saken din gjennom alle instanser. Da har du tapt både tid og penger. I verste fall har du tapt bedriften. Det kan være rett og slett umulig.

Sett fra bedriftsforbundets medlemmers side er det svært vanskelig å motbevise en påstand om skatteunndragelse fra etaten.

– Det er et langt og omfattende byråkrati. Mange opplever å være skyldige uten at de nødvendigvis har utført forsett her, forteller Sletner.

Liten risiko for tilleggsskatt

Skattedirektør Kristensen er fornøyd med hvordan reglene praktiseres, særlig fordi bedriften kan søke rådgivning dersom den skulle være i tvil.

Men selv når det er titalls milliarder kroner som unntas beskatning, er risikoen for å få tilleggsskatt heller liten. Etaten tar inn cirka hundre millioner kroner i året i tilleggsskatt.