263 milliarder skattekroner

Det ble betalt 263 milliarder kroner i skatt fra personlige skattytere i 2005. Det er en økning på 13 milliarder fra 2004, viser tall fra Skattedirektoratet.

Penger
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I alt 3.531.000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble liknet for til sammen 263 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift, vel 13 milliarder kroner, eller 5,2 prosent, mer enn for inntektsåret 2004. Tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjør i juni og de som får skatteoppgjøret nå.

Totalt 75,8 prosent av skattyterne hadde penger til gode med til sammen 24,5 milliarder kroner, mens 18,3 prosent av skattyterne hadde restskatt på samlet 15,9 milliarder. I fjor var andelene med tilgodebeløp og restskatt henholdsvis 74 og 20 prosent.

2,7 millioner med penger til gode

Skatteoppgjøret viser at nesten 2,7 millioner personlige skattytere hadde penger til gode. Det er 78.000 flere enn i fjor. Tilgodebeløpet er økt fra 22,8 til 24,5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig tilgodebeløp inklusive renter er 9.100 kroner, 400 kroner mer enn i fjor. 

Økning i restskatt

I alt har 645.000 fått restskatt, 59.000 færre enn i fjor. Totalbeløpet er 15,9 mililarder kroner, en økning fra 12,2 milliarder kroner fra 2004. Gjennomsnittlig restskatt har økt med nesten 7.300 kroner til 24.600 kroner. Hele 80,3 prosent av restskatten, 12,8 milliarder kroner, skal betales av de som får skatteoppgjøret nå i høst. De skal i gjennomsnitt betale 48.600 kroner hver, en økning på 13.000 kroner fra i fjor.