Dyrere for Øyafestivalen i 2014

Øyafestivalen regner med at det blir en kostbar flytting til Tøyenparken i 2014. Derfor har de bedt Oslo kommune om billigere «husleie» til neste år.

Festival

Det blir større plass i Tøyenparken i 2014 enn det var i Middelalderparken i 2013. Men blir det plass til flere publikummere?

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Jonas Prangerød

– Vi skal være like stor på innholdssiden- og publikumsmessig som det vi er i år, sier Øyas Jonas Prangerød om neste års festival.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Mens festivalarbeidere og frivillige pakker ned årets Øyafestival i Middelalderparken, ser ledelsen i Øyafestivalen allerede fram mot neste års arrangement.

For scenene, artistene musikken og publikummet skal ikke tilbake til ruinene i Middelalderparken før Follobanen er ferdigbygd, og det skjer tidligst 2019. I mellomtiden blir Tøyenparken den nye arenaen for den populære festivalen.

Øyafestivalen har allerede hatt møter med Oslo kommune, politiet og Ruter for å planlegge neste års festival.

Dyrere leie

Et sceneskifte for Øyafestivalen kan komme til å koste. Mens festivalen har betalt 358.500 kroner for å leie Middelalderparken, blir den årlige prislappen på Tøyenparken nærmere 517.000. Det tilsvarer en økning på 44 prosent.

PR-sjef i Øyafestivalen, Jonas Prangerød, bekrefter at de regner med økte kostnader og større utgifter i forbindelse med flyttingen av festivalen. Det gjelder ikke bare høyere leieutgifter til kommunen, men også uforutsette kostnader.

– Vi ser for oss en kostbar flytteprosess. Det er både utgifter som kan komme og de som vi ennå ikke er i stand til å forutse, sier Prangerød til NRK.no.

Utgiftsøkning på tre millioner

Regnskapet for 2012 er ennå ikke avsluttet, men festivalen regner med å få et driftsresultat på tre millioner kroner. I budsjettet for neste års arrangement regner Øyafestivalen AS med et betydelig lavere driftsresultat – på 21.000 kroner.

«Det er grunn til å tro at en flytting vil medføre et annet kostnadsbilde, men vi har tro på at det skal være fullt mulig å ha en forsvarlig drift av festivalen selv med flytting», står det i budsjettet.

– Budsjettet ble skrevet i vinter før vi hadde tatt noen endelig avgjørelse på nytt festivalområde. Vi regner med at flyttingen kommer til å koste en del, derfor har vi belaget oss på en utgiftsøkning på tre millioner, sier Jonas Prangerød i Øyafestivalen.

Kart over Øyafestivalen 2014

Kartet fra Bymiljøetaten viser hvilket område Øyafestivalen skal disponere i årene framover. Deler av Finnmarkgata (Ring 2) bil bli stengt under festivalen.

Foto: Oslo kommune/bymiljøetaten

Tror ikke på økt offentlig støtte

Bård Kleppe

Kulturforsker Bård Kleppe ved Telemarksforskning.

Foto: Telemarksforskning

Når utgiftene stiger på grunn av flyttingen, må kapasiteten til Øyafestivalen opp, mener kulturforsker Bård Kleppe ved Telemarksforskning.

En måte å gjøre det på kan være å selge flere eller dyrere billetter.

– Det er generelt vanskelig å dekke opp ekstraordinære utgifter i et vanlig budsjett. Det er kapasiteten som må opp, et alternativ kan være å selge flere billetter eller å sette opp billettprisen. Det blir interessant å vite hvor stor kapasitet de får på det nye festivalområdet, sier Kleppe.

Kulturforskeren tror neppe at Øya får mer offentlig støtte for å dekke ekstrautgiftene.

– Øyafestivalen har allerede knutepunktstøtte, og får en årlig sum over statsbudsjettet og fra kommunen. Det er ikke grunn til å tro at de får en ekstrabevilgning fra det offentlige i forbindelse med flyttingen, jeg har i alle fall ikke hørt om at en kommersiell aktør har fått økt støtte på grunn av flytting, sier Kleppe.

– Det høres ut som betydelige ekstrautgifter, og det er aldri noe stas.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Øyafestivalen 2014

Øyafestivalens scener, infrastruktur og fasiliteter skal flyttes fra Middelalderparken til Tøyenparken. Bildet viser hvordan festivalområdet kan bli seende ut.

Foto: Superunion

Flere publikummere?

I 2014-budsjettet regner Øyafestivalen med over én million kroner mer i billettinntekter.

Musikkfestivalen får også mer plass å boltre seg på i Tøyenparken enn de hittil har hatt i Middelalderparken, hvor kapasiteten også har vært sprengt – med tolv utsolgte festivaler på rad.

Men PR-sjef Jonas Prangerød kan ennå ikke si noe konkret om hverken dyrere billetter eller flere tilgjengelige festivalpass i 2014.

– Ganske kjapt etter årets festival skal vi komme i gang med å definere hvilke områder som skal brukes til publikum, produksjon, scene og så videre. Når vi har klarhet i disse tingene, vil det være mulig å si hvor mye plass vi får til publikum. Men det ser ut som at det kan bli et større område, det stemmer.

Prangerød understreker også at budsjettet ble skrevet før de visste hvor festivalen skulle avholdes i 2014, og at alle tallene bare er foreløpige estimat.

– 2014-budsjettet bærer preg av at man er avhengig av å sette opp tall, uten å ha konkrete planer. Men vi skal være like stor på innholdssiden- og publikumsmessig som det vi er i år. Det viktigste med å finne et nytt sted var at det ikke skulle føre til at Øya ble en mindre festival, sier Jonas Prangerød.

Får lavere «husleie» første år

De økte kostnadene for Øyafestivalen har også gjort at de har bedt bymiljøetaten i Oslo kommune, som leier ut Tøyenparken, om å betale et mindre leiebeløp det første året festivalen er på ny grunn.

Øyafestivalen ender dermed opp med å betale 350.000 kroner i 2014, og 600.000 kroner i leie hvert av de neste to årene.

– Vi fordeler leien over flere år. Fordeler man summen over tre år, blir leien den samme. Dette er gjort med tanke på at festivalen har større flyttekostnader det første året, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør for arrangements- og utleieavdelingen i Bymiljøetaten.

Er det en måte for kommunen å vise velvilje overfor Øyafestivalen?

– Ja, inntekten for kommunen blir uansett den samme. For kommunen er Øyafestivalen et stort og positivt arrangement, sier Farseth.

Hva Oslo kommune tar i leie er en samlet vurdering ut fra sammenlignbare arrangement, og faktorer som areal og type arrangement avgjør leieprisen.

Norwegian Wood er den mest sammenlignbare festivalen, de betaler 500.000 kroner for å leie Frognerbadet i fire dager.