Hopp til innhold

2012 var Oljefondets nest beste år

I fjor leverte Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, det nest beste resultatet i fondets historie med en avkastning på 13,4 prosent og markedsverdi på 3816 milliarder kroner.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen la i formiddag frem årsrapporten for Statens pensjonsfond utland 2012. Den viste at fondets verdi økte med 504 milliarder kroner i fjor.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Dermed økte fondet med 504 milliarder kroner i løpet av 2012.

– Det er en fin dag i dag, og det er en bra dag for oss med tanke på å presentere det vi betrakter som gode resultater, åpnet sentralbanksjef Øystein Olsen med å si da han la frem Oljefondets resultat i formiddag, mens sola skinte over Norges Banks lokaler i Oslo.

– I 2012 leverte Statens pensjonsfond utland det nest beste resultatet i fondets historie, fortsatte Olsen.

Gode aksjemarkeder

For mens Oljefondets markedsverdi var på 3312 milliarder kroner ved utgangen av 2011, hadde den steget til 3816 milliarder kroner ett år senere.

En økning på over 500 milliarder kroner tilsvarer 100.000 kroner per innbygger i Norge.

Yngve Slyngstad

Yngve Slyngstad sier 2012 var et år preget av gode aksjemarkeder.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Ifølge Yngve Slyngstad, som leder Norges Bank Investment Management (NBIM) og forvalter fondet, skyldes økningen i fondets verdi i stor grad gode aksjemarkeder. Verdien av porteføljen økte med 18,1 prosent.

– Resultatet reflekterer utviklingen i verdens finansmarkeder gjennom 2012, sier Slyngstad.

– Det var et år preget av gode aksjemarkeder, hvor Europa hadde den sterkeste oppgangen.

Veksten i de store aksjemarkedene kom særlig i andre halvår etter at den europeiske sentralbanken kom med tiltak i juli.

Tror målet skal nås

Slyngstad opplyser at tre av fire kvartaler i fjor hadde god avkastning.

– Det er et godt resultat når vi har 13,4 prosents avkastning, sier Slyngstad til NRK.

Avkastningen ble dermed mye større enn de fire prosentene Slyngstad har fått i oppgave å få fondet til å vokse med hvert år.

Til tross for dette er realavkastningen siden Oljefondet ble startet, nå tre prosent. Det er altså mindre enn politikerne har satt som mål at fondet skal vokse med.

– På sikt har de en målsetting om å ha en realavkastning på fire prosent, og det tror vi også skal være mulig, sier Slyngstad.

276 nye milliarder overført

Oljefondets renteinvesteringer ga en avkastning på 6,7 prosent, mens eiendomsinvesteringene økte med 5,8 prosent.

I tillegg til at avkastning på investeringene økte fondet med 447 milliarder kroner, ble 276 nye milliarder overført til fondet i løpet av året.

En sterk kronekurs svekket verdien av utenlandsinvesteringene med 220 milliarder i løpet av året.