2000 ansatte må gå i Nordea

Nordea varsler at 2000 ansatte mister jobben sin i løpet av 2012. Årsaken er at det er blitt dyrere å drive bank.

Assisterende informasjonsdirektør Rune Sjøhelle i Nordea

Nordeas informasjonsdirektør, Rune Sjøhelle, sier at kontorer over hele landet må belage seg på kutt.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Kuttene innebærer at mellom 200 og 300 norske ansatte vil måtte.

Mellom 500 og 650 vil miste jobbene sine i Danmark, Finnland og Sverige.

Kommunikasjonsdirektør i Nordea, Rune Sjøhelle, sier til NRK.no at kuttene kommer som et resultat av at det er blitt dyrere å drive bank etter finanskrisen.

Kutt over hele landet

Banken har startet forhandlinger med fagforeningene om hvordan kuttene skal gjennomføres, opplyser Sjøhelle.

– Meldingen vi har sendt ut er at vi går i gang med forhandlinger med fagforeningene om hvordan denne prosessen går videre. Vi har gått inn fra ledelsens side med dette tallet som et måltall.

Sjøhelle kan foreløpig ikke si noe om hvor kuttene vil finne sted, men at kontorer over hele landet må belage seg på kutt.

– Det jeg kan si er at hele landet vil bli berørt. Det må vi være forberedt på. Både ledelse og andre ansatte. Dessuten har vi sagt at vi må regne med at stabsfunksjoner sannsynligvis vil bli kuttet noe mer enn direkte kundeposisjon.

Dyrere å drive bank

Hovedårsaken til at Nordea nå kutter, er at kostnadene ved å drive bank har gått betydelig opp.

– Etter finanskrisen så har det blitt et annet klima i hele finansnæringa, og vi har fått klare indikasjoner på at det blir flere reguleringer. Det blir dyrere å drive bank. Dette kommer til å koste, og vi må kutte kostnader der vi kan. Og over halvparten av kostnadene er våre ansatte.

Sjøhelle opplyser at Nordea er en av de aller sterkeste bankene i Europa, og at de er en av to banker som har dobbel A-rating. De ønsker å være i den øverste divisjonen av europeiske banker videre, og derfor ser de på kuttene som nødvendig.

Fagforeningen skeptisk

De tillitsvalgte skriver i en pressemelding at de mener såpass drastiske kutt er unødvendig, med tanke på at Nordea hadde et svært godt resultat første halvår i år.

– Vi innser at hele den finansielle sektor berøres av myndighetenes skjerpete reguleringer. Vi mener likevel at Nordea går for langt i tilpasninger når lojale medarbeidere føler usikkerhet for sine arbeidsplasser. De samme medarbeidere har vist stor vilje og evne til tilpasning gjennom mange år med endringer. Det er urimelig at de som har bidratt til bankens suksess skal ta denne belastningen, sier Steinar Nickelsen, hovedtillitsvalgt i Nordea.

De nye kravene etter finanskrisen i 2008 innebærer at bankene er pålagt å ha mer kapital og større likviditet enn tidligere.

Nordea er Nordens største bank, og har i dag rundt 34.000 ansatte.