20 millioner var nok

Næringsministeren sier regjeringen anser den omstridte opsjonssaken som avsluttet.

Dag Terje Andersen
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I en pressekonferanse i dag sier næringsminister  Dag Terje Andersen at regjeringen anser bråket rundt Hydro-sjefenes million-opsjoner som avsluttet.

Viktig at de gir fra seg penger

Andersen sier også at regjeringen har full tillit til det styret som nå sitter.

Næringsministeren la vekt på at det var viktig for utfallet at konsernledelsen ga fra seg penger. Tilsammen gav ni Hydro-ledere fra seg 20 millioner kroner. Han sa også at det ikke er viktig at øvrige ledere gir fra seg deler av sine opsjoner.

Én styreleder i minus

Jan Reinås gikk søndag av som styreleder etter en samtale med næringministeren, og styret uttalte tidligere at det ville trekke seg med umiddelbar virkning dersom bedriftsforsamlingen skulle komme fram til at det ikke har behandlet opsjons-saken på en forsvarlig måte.

Bedriftsforsamlingen, som holdt møte i går kveld, konkluderte med at den hadde tillit til styret. Men ni av Hydro-lederne, inkludert konsernsjef Eivind Reiten, valgte å si fra seg deler av opsjons-millionene de hadde blitt tildelt.