Hopp til innhold

2 millioner fat olje per dag fra norsk sektor

Oljeproduksjonen på norsk sokkel i februar lå på nesten 2 millioner fat per dag.

Oljefunn
Foto: NRK arkiv

I tillegg kommer 380.000 fat kondensat og såkalt naturgass i væskeform.

Den samlede væskeproduksjonen på den norske kontinentalsokkelen i februar ble 10,4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Dette er et mål som gir sammenlignbare tall uansett hva slags petroleumsprodukter det er snakk om.

Gassproduksjonen i februar var på 9,7 millioner Sm3, viser ferske tall fra Oljedirektoratet. Kondensatproduksjonen er uendret sammenlignet med februar 2009, mens de øvrige produktene har hatt en viss nedgang. Totalt ble det produsert 20,1 Sm3 på norske sokkel i februar 2010, mot 21,2 Sm3 samme måned i fjor.

Dagsproduksjonen hittil i år har hele veien ligget på omtrent samme nivå som i februar. Prognosene for mars viser en svak nedgang, men endelige tall er ikke klare før i mai.