NRK Meny
Normal

2 av 3 banker har satt opp renta

100 norske banker har økt sine boliglånsrenter etter at Norges Bank satte opp renta i mai. Ekspertene venter at flere vil følge etter, selv om Norges Bank i dag holder styringsrenta uendret.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

To av tre banker har satt opp sine utlånsrenter siden sentralbanksjef Svein Gjedrem hevet renta i mai, og det er store forskjeller mellom bankenes utlånsrenter.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I forkant av dagens rentemøte er landets renteanalytikere sjeldent samstemte. Ingen tror på renteheving.

siste rentemøte i mai satte Norges Bank opp styringsrenta 0,25 prosentpoeng til 2 prosent.

I følge Dine Penger har 2 av 3 norske banker nå hevet renta siden siste rentemøte.

- Anslagsvis 100 av 140 banker har satt opp renta siden forrige rentemøte. Begrunnelsene har dels vært den økte styringsrenta og dels økte pengemarkedsrenter, sier bankekspert Richard Nodeland i Dine Penger.

Alle «de fem store» har økt sine utlånsrenter siden mai. Det vil si DnB NOR, Nordea, Fokus Bank, Postbanken, og Sparebank 1 SR-bank

LES OGSÅ: - Ingen flere rentehopp i 2010

- Flere vil følge etter

Nodeland venter at flere banker vil følge etter, uavhengig av Norges Banks rentebeslutning onsdag.

- Det er grunn til å tro at flere vil følge etter når så mange allerede har hevet boliglånsrenta. Samtidig holder nok en del igjen på grunn av den harde konkurransen, sier Nodeland.

Han viser til at det er stort spenn mellom boliglånsrentene de ulike bankene nå tilbyr sine kunder. Mens beste bank har en effektiv boliglånsrente på 2,94 prosent innenfor 60 prosent sikkerhet, har dårligste bank en effektiv utlånsrente på 4,66 prosent.

- Hjelper ikke at styringsrenta holdes uendret

Også daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren tror på flere rentehopp fra bankene uanhengig av Norges Banks rentesetting.

- Det er veldig sannsynlig at flere banker vil følge etter og øke rentene, fordi det ikke er styringsrenta alene som avgjør bankenes rentesetting, sier Bergo.

Hun mener to forhold taler for økte bankrenter. Det ene er at renta på statsobligasjoner med lang løpetid har høyere rente enn kortsiktige rentepapirer.

- Det andre er at bankenes kredittrisiko har økt som følge av den økonomiske uroen i Europa, sier Bergo.

Store sprik i bankenes utlånsrenter

Tall fra Dine Penger og finansportalen.no viser at det er store sprik i hvor gode lånevilkår bankene tilbyr sine kunder.

Innenfor 60 prosent av takst er forskjellen mellom beste og dårligste boliglånsrente mer enn 1,7 prosentpoeng.

Hvor gode vilkår din bank har i forhold til andre banker kan du sjekke hos Dine Penger og Finansportalen.no .