1,4 milliarder i reiseerstatning

Tall fra FNH viser at erstatningsutbetalinger for reiseforsikringer har økt med 20 prosent hittil i år. Dette kan gjøre at det blir dyrere å forsikre seg på reiser i fremtiden.

Soling
Foto: Galina Barskaya

- Det går mot et rekordår for erstatningsutbetalinger for reiseforsikring, og vi ser en økning på 20 prosent i forhold til fjoråret, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH til NRK.

Og det er utbetalinger i forbindelse med sykdom som øker mest.

De to siste årene har erstatningsutbetalingene økt med nesten en tredel.

Dette må vel bety at det blir langt dyrere å forsikre seg på reise i fremtiden?

- Reiseforsikringspremiene har økt mer enn for andre forsikringer de siste årene, men forsikringsselskapene følger utviklingen høye, sier Osland.

NETTRADIO: FNH om at reiseforsikring kan bli dyrere

Han viser til at konkurransesituasjonen mellom skadeforsikringsselskapene er hard, og at det derfor ikke er sikkert at selskapene øker prisene som en følge av rekordutbetalingene.

Eldre blir mest syke i utlandet

Mens folk tidligere valgte pakketurer til kjente reisemål, er det nå flere som ønsker opplevelsesreiser uten guide og ferdigsydd program.

Ifølge FNH er det den stadig økende andelen eldre som reiser til utlandet som bidrar mest til at erstatningsutbetalingene i forbindelse med sykdom øker så mye.

117 000 skader i første halvår

Og i tråd med at forsikrkingsutbetalingene øker kraftig, stiger også antall skader like mye. Fortsetter utviklingen vil finansnæringen venter å betale ut hele 1,4 milliarder kroner i løpet av året.

I tillegg til kraftig økning for erstatningsutbetalinger for sykdom, har det også vært en klar økning i erstatningene for avbestillingsforsikring, reiseulykke, og erstatninger i forbindelse med tyveri av reisegods.