109.000 dagsverk er tapt i streiken

Hittil har over 109.000 dagsverk gått tapt i kommunestreiken. Så langt har 45.000 ansatte lagt ned arbeidet.

Video Opptrapping av streiken

Streiken ble trappet opp onsdag.

Foto: Nyhetsspiller

Ifølge Kommunenes Sentralforbund har de streikende i gjennomsnitt en stillings­prosent på mellom 70 og 80 prosent.

Basert på det laveste anslaget har Adresseavisen beregnet at 109.200 dagsverk har gått tapt så langt i streiken.

Under storstreiken i 2006 gikk 146.758 dagsverk tapt, ifølge statistikken.