10 milliarder på spill for Telenor

En regjeringsoppnevnt kommisjon anbefaler i en ny rapport at Grameenphone, der Telenor eier 56 prosent, mister løyvet til å drive mobilselskap.

Blomsterhandler Momotaj Begam snakker med en kunde over telefonen i Bangladesh hovedstad Dhaka.

Blomsterhandler Momotaj Begam snakker med en kunde over telefonen i Bangladesh hovedstad Dhaka. Bildet er tatt tidligere da Grameenphone passerte 10 millioner kunder.

Foto: SHAWKAT KHAN / AFP

Strid om eierskapet i Grameen Bank gjør at Telenor risikerer å miste lisensene i Bangladesh. Dermed står hele 10 milliarder norske kroner står på spill for det norske teleselskapet.

Den offisielle grunnen for granskningen var at den internasjonale kritikken av mikrokredittmodellen til fredsprisvinner Mohammed Yunus som stiftet Grameen Bank.

The Economist hevdet i fjor at mange fryktet granskingen bare var et påskudd for å prøve å nasjonalisere Grameenphone. Nå har kommisjonen kommet med en foreløpig rapport, som kan tyde på at frykten var velbegrunnet.

– Ikke lovlig selskap

Tor Odland, kommunikasjonssjef i Telenor

Tor Odland, kommunikasjonssjef i Telenor

Foto: Paal Rodahl / Pressebilde

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen hevder at Grameenphone ikke var et lovlig registrert selskap da det bød på mobillisensene for første gang i 1996.

Selv om dette ble korrigert tre år senere anbefaler kommisjonen at Grameenphone-lisensene blir suspendert øyeblikkelig.

Samtidig innser kommisjonen at man ikke kan stenge telefonene til 10 millioner kunder. Derfor mener den det beste er å overføre lisensene til en stiftelse eller til søsterselskapet Grameen Telecom.

Dette er alvorlige nyheter for Telenor som eier aksjer i Grameenphone verdt rundt 10 milliarder norske kroner. Den har også nylig fornyet lisensavtalene.

Finansavisen var første norske avis som meldte dette torsdag.Like etter ble rapporten fra kommisjonen tilgjengelig på hjemmesiden til finansdepartementet i Bangladesh.

Kommunikasjonssjef i Telenor, Tor Odland, sier til NRK at de har mottatt rapporten, men at ledelsen må gå gjennom den med sine advokater før de kan kommentere innholdet.

– Dette er en lang rapport på rundt 150 sider, så får vi se hvor raskt vi klarer å konkludere på innholdet i denne midlertidige rapporten, sier Odland til NRK.

– Rapporten er tøv

Det er ingen lett oppgave å følge argumentasjonen i rapporten fra kommisjonen.

For etter at den i det ene punktet anbefaler å suspendere mobillisenen, åpner kommisjonen i neste punkt for at Grameenphone likevel kan fortsette med driften.

Dette er derimot kun dersom Telenor overfører 16 prosent av aksjene sine til Grameen Telecom eller Grameen Bank.

Samtidig hevder kommisjonen at regjeringen kontrollerer Grameen Bank, og at man må snarest omrokkere i styret. Det reagerer flertallet i styret svært kraftig på, ifølge avisa Daily Star.

Styret mener rapporten er tøv., og sier «regjeringa må huske på at den bare eier 3 prosent av Grameen Bank». Resten tilhører nemlig fattige kvinner på landsbygda i Bangladesh.

Lukrativ avlegger

Mohammed Yunus fikk i 2006 Nobels fredspris for sitt arbeid med å gi fattige i Bangladesh mikrolån. Men i 2011 var Yunus presset ut som leder av livsverket sitt Grameen Bank.

En av de mest lukrative avleggerne er Grameenphone, der norske Telenor eier 55,8 prosent av selskapet. Siden 1997 har Telenor vært med på å bygge ut mobil-nettet i Bangladesh gjennom Grameenphone.

I fjor utnevnte regjeringen i Bangladesh en kommisjon som skulle granske alle de 54 selskapene som har Grameen-navnet.