NRK Meny
Normal

1 av 2 unge sparer til bolig

Stadig flere unge sparer til fremtidig bolig gjennom den gullkantede BSU-ordningen. Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer fra TNS Gallup.

Boligkjøp
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) gir unge under 34 år anledning til å spare til sin første første fremtidige bolig på svært gunstige skatte- og sparevilkår.

Inntil 20 000 kroner kan spares årlig, noe som gir inntil 4 000 kroner i direkte fradrag i skatt. Og innskuddsrentene er så høye på BSU-innskudd, at de ofte er langt høyere enn bankenes lånerente.

- 56 prosent av de yngste sparer nå på BSU-konto, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon(FNH) til NRK.

Det er blant de yngste, i aldersgruppen 18-29 år, sparingen øker mest.

- Spareordningen er en gavepakke fra staten, og alle som har mulighet bør benytte seg av BSU-sparing, sier Dine Pengers bankekspert Richard Nodeland.

Rekordstort innskudd av BSU-midler

Mer penger enn noen gang er plassert på BSU-kontoer i landets banker. Ved utgangen av 2008 var det samlede innskuddet 14,6 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på mer enn 8 prosent fra året før.

Og det er kanskje ikke så rart at ordningen med BSU er så populær. Innskuddsrentene de unge får på sparebeløpet er de beste vilkårene bankene tilbyr, ofte langt bedre enn laveste effektive lånerente.

I teorien kan det dermed lønne seg å låne pengene for å sette dem tilbake på BSU-konto. I praksis vil den som sparer i BSU likevel neppe få bankens laveste rente, fordi de færreste vil ha tilstrekkelig pantesikkerhet.

Sparerente på 6,6 prosent

Ifølge finansportalen.no, er landets høyeste BSU-rente nå 6,6 prosent i Gildeskål sparebank. Til sammenligning er beste rente på et boliglån på 1 million kroner med en avdragstid på 20 år, 4,2 prosent i følge finansportalen. Det tilbys av Sunndal sparebank.

- Dette er en enkel og grei spareordning for unge, og er fin for å lære seg til å spare opp egenkapital til bolig i ung alder, sier Neverdal.

Pengene må brukes til bolig

Totalt kan en spare totalt 150.000 kroner i BSU-ordningen. Pengene kan bare brukes til å kjøpe bolig, eller til å nedbetale boliggjeld.

Ordningen er ikke tvungen, og man trenger ikke å spare hvert år. Det er imidlertid ekstra smart å spare de årene man har inntekt, for å sikre at man får fullt nytte av skattefradraget.

- Har du en årsinntekt over 56 000 kroner, får du full effekt av fradraget, sier Nodeland i Dine Penger.

Norsk finansbarometer 2009, som lages av TNS Gallup, omfatter 1200 intervjuer. Intervjuene er gjennomført de to første ukene i 2009 blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.