Normal

- Stor glede og stor risiko

- StatoilHydro ble valgt på grunn av sin kompetanse og erfaringer med store utbygginger til havs, Total på grunn av at det er fransk og innen EU, sier NRKs oljeekspert Harald Bøe.

Sjtokman
Foto: NRK

- Det å være blant de utvalgte betyr stor prestisje, Sjtokman er et enormt prestisjeprosjekt i oljeverdenen, sier Harld Bøe som har fulgt norsk og internasjonal oljebransje siden 1970-tallet.

Hør:

Statoil jubler over Gazprom-kontrakt

- Men det betyr også enormt med risiko for partnerne.

-  Det har aldri vært bygget så stort til havs før, og det krever utvikling av ny teknologi, med alt det innebærer. Det har aldri vært ført gass over så lange avstander før.

- Det er 500 kilometer fra gassfeltet og inn til land. Det lengste vi har erfaring med i Norge, er 130 kilometer - og selv det var en enorm utvikling i internasjonal sammenheng, sier Bøe til nrknyheter.no

Kompetanse og EU

Bøe mener valget av Total og StatoilHydro som partnere til Gazprom ikke er tilfeldig.

-  StatoilHydro er valgt ut på grunn av kompetansen de har fra  utbyggingen av gassfeltene Ormen Lange og Snøhvit.

- Total er valgt fordi de er fransk og forankret i EU, samt at de sammen med StatoilHydro har den beste kompetansen på gass av de internasjonale selskapene, sier han.

Det har ikke kommet frem hvor mye andelen på 24 prosent i utviklingsselskapet av Sjtokman betyr i penger for StatoilHydro de neste årene.

- Kontraktsbetingelsene er ikke gjort kjent ennå. Derfor er det vanskelig å vurdere.

- Det som er klart, er at dette betyr like mye for norsk leverandørindustri som StatoilHydro - de sitter jo på like mye av den ettertraktede kompetansen og burde gå gode år i møte, sier Bøe.

Russisk ressursnasjonalisme

Foruten de teknologiske utfordringene, er det alltid spenningsfylt når tre selskapskulturer skal sprenge grenser sammen.

- StatoilHydro og Total har mange erfaringer med denne typen samarbeid. Men vi har den siste tiden sett visse skyggesider av den russiske olje- og gasspolitikken. Ressursnasjonalismen gjør seg gjeldene.

- Myndighetene har tatt tilbake rettigheter gitt til internasjonale selskaper. Shell har blitt frosset ut av et prosjekt med beskyldninger om miljøforurensning og andre mer eller mindre sakelige argumenter.

- Samtidig har ledelsen i Gazprom ivret veldig for at nettopp StatoilHydro skulle bli med, sier Bøe.